mandag den 9. oktober 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 7 - Det buberske møde - tør du?

Et tidligere indlæg, sat i ny ramme, fordi det hører til her!

Det er farligt at give sig i lag med andre mennesker. Tryggere og sikrere at blive inden døre, ikke at skulle forholde sig til nogen. Og sådanne dage kan vi alle have brug for nu og da.

Men livet bliver først til i samvær med andre. Livet skal sættes på prøve og leves mellem mennesker. Der skal ikke spares på livet bag nedrullede gardiner. Livet skal bides i låret, som Benny Andersen udtrykker det.

Når et jeg møder et du kan der ske mirakler. Hvis vi sætter livet på spil. Ikke hvis vi lever det sikre liv, hvor vi ikke lader os ophidse, hvor vi blot er pæne og korrekte, aldrig bliver vrede, aldrig overstadige, går over gevind,  eller risikerer at forløbe os.  Hvor intet virkeligt kan røre os, fordi vi HAR besluttet, hvad vi mener om livets store spørgsmål.

Men der kan ske det mirakel, at der opstår et møde. Et ægte Bubersk møde. Som forandrer vort liv. Som ændrer vejen. Som rykker ved vore fastmonterede holdninger. Som kommer ind til kernen i livets saft og kraft. Som tvinger os til at tænke om igen. Eller gør os klogere. Eller får blodet i os til at rulle lidt lettere og hurtigere. Som får træernes blade til at synes grønnere.

Når to mennesker snakker med hinanden, er det ikke en relation, men et forhold, der opstår, siger Martin Buber. Hvis vi vel at mærke tør betragte den anden, du'et, som andet og mere end et det. Det er ikke længere et subjekt, der betragter et objekt, men der er to subjekter, der fører en fælles samtale. De åbner for sig selv, og lader den anden komme ind i deres subjektive rum. Man kan undertiden have et jeg-det-forhold til et andet menneske, men man kan kun blive et ægte jeg i relation til den anden som et du, hvor jeget helt er udleveret til den anden i fri og åben dialog. Det specifikt menneskelige er ikke jeget, men forholdet mellem jeget og duet.

Og ja - det kan være farligt, i betydningen at det kan rykke ved noget, som vi måske helst ville have skulle slumre sødt og uberørt.  Vi udsætter os selv derved. Vi gør os også sårbare. Og vi slipper frivilligt kontrollen, og det er der rigtig mange af os, som absolut ikke er vant til.

Det betyder ikke, at vi ikke må være besindige, afbalancerede mennesker, og at vi bare kan vade ind over andre menneskers grænser. Slet ikke. Men det betyder, at vi kommer med alt det, som er os selv, og at vi tror på, at hvis vi vil leve et autentisk liv, så møder vi den anden i åbenhed og tillid og med hele vort væsen.

Det er ikke ethvert menneske, man kan det overfor, men som Løgstrup siger, er vi alle født med en grundlæggende tillid til andre mennesker. Det er først, hvis vi får grund til at være forbeholdne, at vi bliver det. Og det er heller ikke ethvert samvær med en anden, der bliver til et Bubersk møde.

Men når det sker, er det en salighed. Det er dér, livet bliver til. Det er dér, troen på livet genopleves. Det er dér, meningen med livet kan udfolde sig. Det har aldrig noget at gøre med at få RET, og det har heller ikke noget at gøre med at ville omvende den anden. Nej, det er mødet selv, der bliver det overraskende og uforudsigelige - og det jublende glade.

Men det kræver, at vi tør...

onsdag den 4. oktober 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 5 - Det skjulteMen når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (Matt. 6,6) - Det er HEMMELIGHEDEN

"Moderne mennesker beder ikke. Bøn er for børn og svækkede individer. Og dem, der ikke kan klare sig selv. Så det er slut med aftenbøn. Næ - vi vil hellere dyrke mindfullness og andre moderne teknikker"! 

Men når nu bøn skaber ro, nærvær, tilstedeværelse - ja, så er det, som at gå over åen efter vand at ville sætte mindfullness ind i stedet for bøn.  

Og derudover er bøn så meget mere! For Jesus har givet os direkte adgang til universets inderste kraftcenter, når vi  beder i Jesu navn. 


I Jesu navn betyder, at jeg er FRI for mig selv. Her er der præstationsfri zone. Og det er helt lige meget, hvordan jeg er. Her er det Jesus, der præsterer. Og der er fri adgang.

Bøn er så meget

* En opdagelsesrejse
* Samtale, nærvær med Gud
* Et rum, hvor du kan være helt ærlig, uden at være fordømt
* Befrielse - du lægger alle dine bekymringer frem for Gud
* Lettelse - Gud bærer dine byrder sammen med dig

* Forjættelse - det betyder, at Gud lover dig, at han hører dig
* Taknemmelighed
* At lette sit hjerte
* Forbøn - for dem, du elsker - og dem, du er i konflikt med
* Stilhed - hvor du lytter til Gud
* Hengivenhed. 

"Men jeg kan da ikke bede", siger du måske. "Det har jeg aldrig gjort, og jeg ved heller ikke hvordan man gør". 

Du skal bare tale - bruge dine egne ord - tal til Gud. Du skal ikke tænke i formuleringer. Vær ærlig, helt hudløs ærlig. Og lyt så - intenst og åbent. 

Måske er det egentlige problem med bøn, at vores synd og skyld spærrer for tilgangen - for det kan da ikke passe, at JEG er elsket af Gud, tænker du måske. 

Gud hører dig ikke, fordi du har fortjent det. Men fordi han elsker dig. Det ved vi, fordi Jesus fortalte os det. At det gælder ALLE mennesker.  Og han hører dig ALTID 

MIRAKLET ved bøn kan se meget forskellig ud

* Det kan være den hjælp, du pludselig får, når du mister fodfæstet
* Den indre ro, du ikke kunne finde, som nu indfinder sig
* En stille vished om, at Gud tager sig af mig og mine problemer

* En god nats søvn, hvorefter du vågner glad og let om hjertet
* At mit tankemylder stille standser

* At det overhovedet ER muligt, at tro på Gud
* En fortløbende vækst i indre liv og glæde
* At løsningen på et konkret problem viser sig

Underet ved bøn kan være


* Et kendt menneske, som pludselig er der for at hjælpe dig
* Et ukendt menneske, som dukker op ud af den blå luft, lige når du har

   brug for det
* En konkret hjælp via ophævelse af naturlovene

* En engel, som viser sig og måske taler til dig
* At noget viser sig at kunne lade sig gøre, som før var umuligt

* Et syn, åbenbaring, vision
* En forudsigelse, som efterfølgende går i opfyldelse
* Overgivelse af konkret kærlighed og/eller visdom

...og meget, meget mere. Det begynder med din hemmelige bøn. Det fortsætter med miraklerne og måske underne. 


 

lørdag den 30. september 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 4 -

Når jeg skriver om hemmeligheder i forbindelse med mirakler og undere, så bruger jeg ordet i Den Danske Ordbogs 2. betydning. Her står at læse:

Hemmelighed = Forhold, genstand eller lignende der rummer løsningen på et problem eller NØGLEN til forståelsen af noget eller nogens væsen, art, virkemåde, effektivitet eller lignende - især om noget kompliceret, gådefuldt, fantastisk, beundringsværdigt eller lignende.

Kan man FORSTÅ mirakler og undere? Sandsynligvis ikke, hvis vi kun forstår ud fra den betydning, vi normalt lægger i ordet "at forstå". D.v.s. hvad der sædvanligvis forekommer  os logisk,  f.eks. indenfor de fysiske love.

Jeg bemærker, at Den Danske Ordbog hele 3 gange i beskrivelsen af ordet "hemmelighed" bruger udtrykket "eller lignende"! Sikkert fordi ordet er vanskelig at indkredse. Det mærker jeg også, når jeg vil skrive om det, men jeg håber, at jeg ved at dykke ned i emnet fra forskellige vinkler, vil komme dybere og dybere ind til en forståelse - en forståelse, som går ud over den dagligdags brug af ordet:

Når jeg insisterer på, at ordene "mirakler, undere og hemmeligheder" hænger sammen, er det netop i erkendelsen af, at "hemmelighed", som beskrevet ovenfor, skal til, for at vi forstår mirakler og undere.

Og hvad går så denne eller disse hemmeligheder ud på? Grundtvig skrev: Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Det betyder, at du aldrig nogensinde vil komme til at "forstå" begreberne mirakler og undere UDEFRA - du må ind i det, forstå indefra. Investere dig selv. Må ville det for din egen skyld. Ikke for at skyde begreberne ned med en  naturvidenskabelig forståelse af dem, - ikke med en "måle-og-veje-tilgang" til begreberne.

Nej, du må ville det, fordi du higer efter det. Tørster efter at få stillet denne sjælelige sult. Og opnå erkendelse og erfaring af, at det KAN lade sig gøre.

Hvad rummer nøglen til forståelsen? Din ærlige og oprigtige søgen. "Bed, så skal der gives jer - søg, så skal I finde - bank på, så skal der lukkes op for jer"!

Nogle gange sker det i ét nu. Andre gange er det et livslangt projekt. Eller en lang rejse - en søgen, som fører mig længere og længere ind i Guds hemmeligheder, de åndelige hemmeligheder. Måske en zig-zag-rejse, hvor jeg må rundt om mange åndelige hemmeligheder, før jeg forstår med min sjæl og mit sind - med hjertet.


mandag den 18. september 2017

Mirakler, under og hemmeligheder 3 - Et hverdagsmirakel


"Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden, som om alting er".

I dag handler om denne dags transformation - fra ingenting til alting.

Jeg sov, sov sov - og hvis ikke min sædvanlige rengøringsdame skulle komme kl. 12.30, var jeg ikke stået op. Jeg var IKKE udsovet. Havde INGEN energi. Var gået i seng, som jeg plejer (og skal, iflg. min personligt konstruerede døgnrytme) kl. 0.30, og læste til kl. 01.30. Vågnede et par gange, som jeg også plejer, men sov igen.

Ca. 9.00 vågnede jeg, (og skulle normalt stå op) men var total ikke-vågen, og lagde mig til at sove igen. Vågnede igen ca. 11.Stillede uret til 12, hvis jeg skulle falde i søvn igen. Meningen var, at jeg ville ligge og lige så langsomt vågne.

Ja, jeg skal ikke belemre jer med mine trælsheder i øvrigt, men ...

Som dagen skred frem, indtraf det ene glædelige efter det andet:

* Læsning i min daglige bønnebog, lille bøn
* Nødtørftig morgenmad og kaffe
* Erkender, at energien er på lavblus, beslutter at meditere under tegning/maling
* Min datter sender sms'er og ringer. Hun bestilte en dejlig rejse for os to. Det var aftalt i forvejen, at hun skulle gøre det, men hvad hun fandt ud af, glædede mig meget.
* Min havekvinde kom, vi fik en kop kaffe, og jeg beklagede mig lidt.Hun er dejlig at snakke med.
* Jeg havde bøwl med min pc, men det ordnede sig
* Der var stadig mange blommer, som blev plukket ned.
* Tømte opvaskemaskine og satte på plads
* Tømte tørretumbler og lagde tøj sammen
* Ryddede op i en kæmpepapirstak, og fik arkiveret forskelligt.

På dette tidspunkt er jeg forbavset og glædelig overrasket over, at jeg dog har fået lavet LIDT i løbet af eftermiddagen.

* Tager til min "personlige" boghandler, det er "en event", når jeg kommer der, hvad han godt ved.

Jeg siger: "Hvis du kan gætte, hvilken bog jeg skal have i dag, får du 10 kr mere, end bogen koster"
Boghandleren: "Du skal selvfølgelig have Brinkmanns nye"!
Jeg: "Guuud, den havde jeg helt glemt! Jamen, den må jeg da hellere få med"! Jeg går hen og hiver Sørine Gotfredsens bog, som udkommer i dag, ud af en reol. "Bare ærgerligt", siger jeg "men denne her"!

Jeg: "Og jeg skal også have Peter Tudvads bog Manteuffel"!
Boghandleren: "Hvorfor kommer du først nu og skal have den"?
Jeg: "Ja-e, fordi jeg har haft rigeligt at læse i. Men nu vil jeg læse den".
Boghandleren: "Jeg havde en masse af dem, men de solgte ikke, - så nu har jeg ingen. De er sendt retur".
Jeg: "Jamen, så bestiller jeg et eksemplar" -

...og så følger en længere samtale om Peter Tudvad. Jeg skrev til ham på et tidspunkt og spurgte, hvornår hans 2. værk om Dietrich Bonnhoeffer udkom. Han skrev tilbage, at han lige skulle have råd til at koncentrere sig en rum tid om den, så derfor havde han skrevet romanen Manteuffel i mellemtiden, for at tjene nogle penge.Men der havde han forregnet sig. Anmeldelserne var MEGET forskellige, men dog overvejende dårlige. Jeg ved ikke, om det har haft afgørende betydning. De positive skrev, at det var utroligt, hvor meget viden den mand har historisk - og det samme skrev de negative, som irriteredes over det. Jeg bliver jo nysgerrig over den slags dobbelthed, så bl.a. derfor - men også fordi jeg er stor ynder af Tudvads nærmest petitesseagtige tilgang til hans bøgers soberhed og korrekthed MÅ jeg jo læse den.

Hjemme igen får min "gartner" og jeg kaffe og jeg er nu helt på toppen. Helt mit "sommerjeg"

Hvad er der sket?
* Solen skinner
* Jeg blev mere og mere vågen, som dagen skred frem
* Jeg fik "sneget" mig ind i dagen
* Jeg lavede ting, der glæder mig
* Jeg snakkede med to positive mennesker - min gartner og min boghandler

Det KUNNE også være fortsat med at være en dårlig dag - en INGENTING-dag. Nu blev det en ALTING-dag. Hvorfor????

Ja, det er sådan noget, jeg kan grunde længe over. Og der kan findes simple forklaringer a la overnstående. Men JEG kalder det et mirakel. Et af Guds undere, at han dog gav mig denne dag. Måske fik JEG ikke gjort så meget for nogen, men jeg fik så ret så meget af andre. Og det er jeg taknemmelig for.

Nu er det så ikke længere nogen hemmelighed. For nu ved DU det også - at jeg fik en ALTING-dag som et mirakel!!!

tirsdag den 12. september 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 2. Fyldt af glæde over livets under.


Jeg hørte engang en jordemoder sige: Jeg har været jordemoder i 29 år. Ikke desto mindre opleves det som et mirakel, HVER gang jeg er med til at bringe et nyt lille barn til verden.

https://youtube/watch?v=0uLVeLfKsrI
448
Fyldt af glæde over livets under
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Peter Møller 1974
Egil Hovland 1976
1
Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.
2
Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
3
Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.
4
Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.
5
Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
6
Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!

Svein Ellingsen 1971.
Str. 1-5: Jens Kristian Krarup 1974.
Str. 6: Jens Lyster 1978.

Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er, som om alting er et mirakel. Sagt af Albert Einstein. 

Jeg har kendt dette citat i flere år. Og mente da, at jeg forstod det. Men har jeg levet efter det? Har jeg forstået dybden af disse ord? 

Hvis intet er et mirakel, så findes kun det, som jeg selv skaber, selv er herre over, selv kan forklare og forstå, selv vælger!

Hvis alting er et mirakel, så kan livet kun modtages i undren - nærmest barnlig undren -  nysgerrighed, forventning om det gode og glædelige. Og det mirakuløse. I taknemmelighed. 


Og jeg behøver ikke at forstå!

torsdag den 31. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 24. Lettere og lettere.

I takt med, at du bliver lettere og lettere, bliver det lettere og lettere:

* At spise mindre portioner. 
Din krop har efterhånden vænnet sig til, at den ikke behøver så meget, før den melder "mæt"

* At spise det, du ved, er godt for dig
Hvis du opmærksomt har eksperimenteret med forskellige madvarer, kender du efterhånden en hel del til, hvordan du reagerer på forskellige ting. Hvad bliver du let og glad af, og hvad bliver du tung og passiv af!

* At spise det, du ved, du taber dig af
Og igen: Hvis du har spist med opmærksomhed, og også har vejet dig regelmæssigt, som jeg har beskrevet i tidligere blogindlæg, ved du så også, hvad du kan spise, uden at tage på.

* At glædes over hvert kg, du taber
"Glæd dig alt, hvad du formår, over alt det lidt, du når" Sagt af Kumbel, alias Piet Hein, men gælder så sandelig da også meget her.

* At nyde dit gradvist bedre udseende
For nogle mennesker er det nærmest FORBUDT at glædes over og nyde sig selv. Tro mig, jeg kender det! Har været der! Og kender også godt Janteloven: Du skal ikke tro, du er noget - eller i hvert fald ikke mere end - og bedre end os!!! Du skal heller ikke VISE dig!!!
Men at nyde sit bedre udseende, går jo ikke ud over nogen - er jo ikke at tage noget fra nogen. Måske endda tværtimod. For jo gladere, du selv er, jo mere smitter du også af på omgivelserne. Det er logik for almindelige mennesker.

* At krybe i tøj, der sidder godt på dig
Jeg husker, hvordan jeg som lille pige elskede at stå og spejle mig. Indtage forskellige positurer, eksperimentere med udtryk, tøj, frisure osv osv. Jeg har fundet denne lille pige frem igen! Og hende elsker jeg.

* At tro på, at du ER pæn
Denne lille pige lærer jeg af. At jeg GODT må være pæn - og at jeg godt selv må synes det.

* At lade fristelser være i fred
Fristelser holder gradvist op med at være fristelser. Jeg skulle lige smage noget yoghurt med frugt - og kunne slet ikke lide det. Det var ALT for sødt. Flødeskumskager smager heller ikke så godt, som de har gjort. Men jeg spiser jo da ting med sukker eller fedt, f. eks. har jeg lavet syltede hyben, og i dag er det blommedag. Blommer i rom, blommer i rødvin, blommemarmelade m.m. Men disse ting, og i mindre mængder, nyder jeg så til gengæld til fulde.

* At bevæge dig - og endda motionere
Jeg håber, at du, hvis du er mobil nok, nyder at bevæge dig, gå lange ture, dyrke gymnastik, svømning - ja, alt, hvad du kan finde på. For det er dejligt at bruge sin krop! Og jeg selv, som altså ER noget fysisk handicappet, udfordrer lidt efter lidt mig selv. Jeg var nærmest høj i flere dage, da jeg formåede at gå op i et udkigstårn i Munkebo.

* At nyde bare at være til!!!
Åh, hvor jeg ønsker for dig, at du må lære den indre jublende, boblende glæde at kende. Ikke fordi du SKAL noget, men bare fordi du ER. Mange mennesker dyrker i disse år begrebet mindfulness og/eller simple living, og det er såre godt.  I MIN verden hedder det mest Christfulness - som betyder:

At være opmærksomt og ikkefordømmende til stede - i et nærvær i forhold til sig selv, til Gud og til andre mennesker. 

onsdag den 30. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 23. FØR og NU!

Kære læsere!

Flere har spurgt, hvordan jeg egentlig ser ud - før som nu!
Så det må jeg jo hellere offentliggøre!

Øverst: Fruen i sine velmagtsdage!
Nederste to: Som jeg ser ud nu!

Efter godt 3 år og minus 28 kg
Signe Schack Ottosens billede.Ingrid Petersens billede.

Ingrid Petersens billede.

tirsdag den 22. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 22. SE GODT UD!!


Jamen altså, jeg skal jo først tabe mig, og SÅ ser jeg godt ud!
Forkert! Du skal se godt ud, og SÅ taber du dig!!

Noget af en hamper påstand, det ved jeg godt! Ikke desto mindre handler mine blogindlæg med dette tema udelukkende om emner, jeg SELV har praktiseret, og derfor ved noget om - d.v.s. ved noget om, hvad der har virket for MIG. Men jeg går bare ud fra, at der også findes andre derude i cyperspace, som "virker" på samme måde.

Ser du, jeg er vokset op med, at der var tøj til fester. Og så var der tøj til pænt brug. Og så var der tøj til skolebrug eller arbejdsbrug. Og så var der det, man gik i derhjemme. Jeg lærte at skifte tøj, når jeg kom hjem fra skole. Indtil jeg begyndte at gå til gymnastik, sang, dans og andre ting, som krævede, at jeg så ordentlig ud i tøjet.

Jeg er også vokset op med, at make-up tog man MÅSKE på, når man skulle til fest. Vi halvhippier og vordende feminister så noget ned på den slags staffage, som skjulte vores sande identitet.

Men der er en tid for alting, som der så viist står i bibelen. Og denne tid er forbi. Men jeg har skullet gøre op med mange indlærte holdninger og praksisser, hvad udseende angår.

I dag er det sådan her: Jeg vasker hår hver dag (går ikke i bad hver dag), sætter det hver dag, bruger make-up hver dag - forskelligt efter, hvad tøj jeg har valgt at tage på. Går med smykker hver dag. Ligeledes efter tøjfarve m.m.

Jeg satser på HVER DAG at klæde mig pænt på, i tøj, der dels passer mig i størrelse, dels er sat ordentligt sammen i farver. Om vinteren gerne matchende tørklæde. Dem har jeg MANGE af. Og ørestikker, -ringe, clips og alskens andet pynt. Halskæder, armlænker, ringe.

Jeg er ikke kommet til at betragte min taske som en del af udstyret - det har jeg endnu til gode. Hvilket vil sige, at jeg skal have anskaffet mig flere tasker, som matcher forskelligt tøj eller forskellige behov. Indtil videre har jeg kun haft EEN taske, som jeg går med, indtil den er slidt op. Mens jeg arbejdede skulle der kunne være et A4-ringbind i den, i dag er den noget mindre.

Det er det første, jeg gør, når jeg har forladt mit sove- og badeværelsesgemak: At ordne hår, make-up og vælge smykker. Først derefter går jeg i køkkenet for at lave min morgenmad. Det passer nu mig bedst sådan.

Denne grundlæggende holdning til, hvordan jeg selv ser ud, har betydet kolossalt meget for mig. Og har hjulpet mig til at betragte mig selv som en kvinde, der GERNE må være attraktiv (hvilket jeg ikke altid har gjort), og som SER godt ud. Jeg er stadig en "frodig" kvinde - med en del kg, som mange vil anse for at være for meget. Men jeg ændrer hele tiden lidt i min livsstil. Det tager tid - men jeg kan næsten ikke huske en sommer, hvor jeg har haft det så godt, som netop denne sommer, hvor jeg har INSISTERET på at se godt ud - hver dag, uanset om jeg havde aftaler, skulle ud af huset, der skulle komme nogen osv.

Jeg føler mig som en luksuskvinde! Jeg føler mig på højde med enhver situation. Verden kan bare komme an! Jeg har oplevet på egen krop og sjæl, hvor befriende skønt, det er, at vide, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at tage mig allerbedst ud. Og jeg er altså begyndt at få mange komplimenter, hvilket jeg selvfølgelig nyder. Det siges, at jeg har fået en anden udstråling.

Og alt dette holder mig på sporet. Af min nye livsstil. For det fortæller mig hver dag, at jeg gør noget godt for mig selv først og fremmest. Og for første gang tror jeg på, at dette varer ved. For jeg er ikke på kur - i hvert fald ikke en slankekur. Men måske nærmere på en livskur.

Og at jeg OGSÅ sørger for at få næring til min sjæl! - Ja, det kan man læse om i en hel del af mine øvrige blogindlæg, som handler om mit forhold til tro.

lørdag den 12. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 21. RØDKÅLSSALAT og BUTTERBEANSHej igen, kære læsere!
Lidt mere madinspiration.

I aften skal jeg have gæster, og jeg har lavet en ret i en stor stegeso i ovnen.

Oksefilet i tern, bønner, kartofler, gulerødder, løg. 2 oksebouillonterninger
Det hele kommes i stegesoen - ovenpå hældes flåede tomater, vand, lidt fløde, samt salt, friskkværnet peber og røget paprika.
Låg på - i ovnen 2 1/2 time. på 180 grader. Enormt nemt, det passer sig selv, og det kan laves dagen før.
Jeg blev inspireret til dette af Julie, da jeg var hos hende at spise for et par dage siden.

Ingrid Petersens billede.

Det var i går.
I dag tilbehøret - d.v.s. butterbeans'ene satte jeg i blød i rigeligt vand i går. I dag hældte jeg vandet fra, kom nyt vand på, og så kogte de en time.

I dag lavede jeg marinaden, bestående af
Ollivenolie
Mørk balsamico
Hvidløg
En rest rød pesto
Salt og peber

Piskes sammen og kommes over bønnerne, mens de endnu er lunkne. Rør i det ind imellem, indtil det skal bruges.

Rødkålssalat
Fintsnittet rødkål (jeg bruger foodprocessoren)
Løg
Rødbede
Rosiner
Blåbær
Solbærmarmelade
Peber - måske salt

Rødkål og løg snittes i foodprocessoren.
Hvis man har friske rødbeder, er det perfekt at snitte med, men jeg havde kun syltede. De blev skåret i små bitte tern og kommes i sammen med rosiner.
Røres rundt.
Så røres solbærmarmelade i. Jeg plejer at bruge ribsgele, men det havde jeg ikke. Det smager også fint med solbærmarmelade. Kom så meget i, så  råkosten er våd over det hele, men ikke for meget. Jeg brugte 2 spsk til knap et halvt af de små, nye rødkål, der lige er kommet frem.
Blåbærrene skal i til allersidst - og kun nogle af dem. Vendes forsigtigt rund. Resten bruges til at pynte med.

Jeg har ikke angivet mål, for jeg er sådan en, som oftest tager tingene "på lut og kig". Og ofte også bruger, hvad jeg har, og hvad der trænger til at blive brugt. Men ALTID skal det smages til, for det skal smage GODT.

Jeg skeler også lidt  til, at det skal have noget lidt sødt, salt, surt, bittert og helst også umami. Altså smagsmæssigt. Det giver den bedste "tilfreds-mæthedsfølelse"!

Butterbeans er ret kalorierige - men også proteinrige, og vi skal have lidt af dette jo!!

Der er LIDT fløde i min ovnret - der skal lidt i for at give bundsmagen FYLDE, synes jeg. Men begrænsningens kunst, du ved!!

Mine gæster skal have gaspacho til forret - det hører du om senere! Og frugt til dessert.

Velbekomme!!!
onsdag den 9. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 20 SALATINSPIRATION

Dette indlæg kalder jeg "Salatinspiration"! Hvis du har fulgt mine tidligere blogindlæg i denne serie, vil du vide, at jeg er stor tilhænger af salat - i alle afskygninger!

Ingrid Petersens billede.

Men salat må ikke være kedelig! Den skal være
* Afvekslende
* Lækker
* Se godt ud
* Anrettes forskelligt
* Være sjov

Disse 4 salater kommer så nok ind i kategorien "Være sjov" - skønt de efter min egen ringe mening OGSÅ er afvekslende, lækre, ser godt ud. Anretningen kunne godt have være sjovere!!!

Den grønne: 
Frisk spinat
Broccoli
Grøn peber
Sukkerærter

Den røde/orange:
Appelsin
Cantaloupe (melon)
Jordbær
Tomater

Den gule:
Majs
Banan
Gul peberfrugt
Bambusskud

Den hvide: 
Hvidkål
Blomkål
Champignon
Kogte kartoffelskiver

Jeg lavede alle fire salater til en gæstemiddag. Hvor vi også fik noget kød og kartofler til.
Normalt ville jeg vel - foruden en kødret - "nøjes" med en enkelt salat, måske også nogle kogte grøntsager.
Samt en eller anden form for sauce eller dressing. Eller andet tilbehør.

Men hvorfor ikke prøve med fire forskellige salater?? De kan endda udgøre hovedingredienserne i.s.f. kødet, som vi vist ofte betragter som "hovedet", hvorudfra vi bestemmer tilbehøret.

Jeg synes, det er sjovt at lege med farverne i salater. Prøv det 😋😋


søndag den 6. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 19. FEDTFORBRÆNDING

I min tid med overvægt, har jeg prøvet forskellige pilletyper. Nogle af dem dæmper appetitten, andre virker ved at fylde maven op via stort fiberindhold og lignende. Jeg er ikke meget for piller i forbindelse med vægttab, da de næsten alle har nogle bivirkninger.

Der er dog en enkelt undtagelse, som jeg her vil nævne, - dog lidt forsigtigt. Der findes et produkt, som apotekerne fører, og som hedder XL*S MEDICAL. De virker ved at binde fedtet i maden, så en del af den fedt, man indtager i et måltid, ikke sætter sig, men udskilles via tarmen.

Hvis man vil prøve dette middel, kan jeg ikke nok anbefale, at man taler med sin læge om det først. Der er en række tilfælde, hvor man ikke må bruge det. Og man bør, som altid, læse indlægssedlen grundigt før brug.

Min læge var da heller ikke så meget for, at jeg skulle tage disse piller, men som en begyndelse og i kort tid kunne det gå an, sagde han.

Man tager to piller umiddelbart efter et hovedmåltid. Og man skal huske at drikke masser af vand, når man tager disse piller. Ikke bare idet man tager dem, men hele dagen igennem, ellers kan man få forstoppelse.

Jeg er forsigtig med at anbefale disse piller, fordi jeg synes, man bør forstå, at det IKKE er pillerne, der "skal gøre arbejdet", men at det handler om omlægning af livsstill, og at man begynder at tænke på en helt anden måde angående slankekure - eller rettere IKKE-slankekure, og hvad der ellers er "medskyldig" i ens overvægt.

Så hvis man bare tager pillerne for at "springe over hvor gærdet er lavest", er det en fejlslutning. De er KUN et hjælpemiddel - og kun i kort tid.

Men - når alle disse forbehold er på plads, så begynder man med pillerne, ved at tage to piller tre gange dagligt efter hvert hovedmåltid. Så vidt jeg husker gjorde jeg dette ca 14 dage på et eller andet tidspunkt i min omlægning af livsstil.

I dag har jeg dem liggende - og især MED MIG, hvis jeg er ude at spise hos andre eller på restaurant. Jeg bruger dem på den måde, at hvis jeg har indtaget et måltid, som jeg skønner indeholder mere fedt end godt er for mig, så kan jeg tage to piller efter måltidet. Det er IKKE noget, jeg gør hver dag, så langt fra. Måske en gang hver 3. uge. For jeg er jo meget mere obs på at lære at spise på en måde, så jeg ikke får for meget fedt, sukker og alt det, som ikke er godt for mig. Men HVIS det nu har været sådan, at jeg har spist et lidt for fedtrigt måltid, SÅ kan jeg tage to piller - og en masse vand.

Pillerne er MEGET dyre - omkring 600 kr for en pakke med 180 tabletter. Så det er ikke noget, man skal gå og rutte med.

For mig er det KUN et hjælpemiddel, i tilfælde af at jeg af en eller anden grund ikke har kunnet spise "fornuftigt", som jeg ellers gør. Og det er også kun som sådan, at jeg vil anbefale det.

lørdag den 5. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 18. GÆSTEMAD

Hvad gør man, når man får gæster? Gæster skal ikke tvinges til at spise slankemad, det ville være direkte uhøfligt! Og ufestligt.

Nu er der selvfølgelig forskel på, HVEM dine gæster er. Er det en eller flere nære veninder, så kan de vel godt enten spise det samme som dig, eller godt tåle at få lidt mere fedtfattig og mindre sukkerholdig mad end ellers.

Men ellers - alt efter, hvor længe du har praktiseret denne nye livsstil - så kan du servere det, du plejer at servere, som du kan lide, som du ved, dine gæster kan lide, - men blot spise meget mindre af det.

Men hvad så, bliver jeg så mæt?? Ja, for du sørger samtidig for, at der ALTID er en god salat, og DEN kan du spise af, så meget du lyster. Samt masser af vand.

Jeg var for nogle få dage siden på tur med  gode venner, hvor vi endte med at spise på en restaurant. Vi bestilte alle fire wienerschnitzel med "dreng" (citronskive, benfri sild, kapers, peberrod) brasede kartofler, ærter, smørsovs - og der kom også en brun sovs. Og hertil rødvin.

Jeg begyndte med at drikke næsten to store glas isvand. Det var varmt, jeg var tørstig, så det kom helt af sig selv. Men det er også ellers en god ide, for maven må gerne være "vandfyldt", før du begynder at spise. Og det passede så fint med, at der fra min vanddrikkelse og til maden kom, gik ca 20 min.

På de portionsanrettede tallerkener var der en stor wienerschnitzel,"dreng",  masser af ærter, og agurkesalat (det hører vist ellers ikke med til en wienerschnitzel). Hertil en skål med brasede kartofler og skysovs i bunden, og en skål brun sovs. Jeg sprang over sovsen (synes heller ikke, det hører til denne ret), tog lidt af kartoflerne med den skysovs, som fulgte med.

Vi delte en flaske rødvin, så det blev til, at jeg fik et stort glas. Og drak fortsat vand til.

Jeg spiste knap halvdelen af schnitzelen, 4 stykker brasede kartofler, ingen skysovs, agurkesalaten, "drengen" og ca halvdelen af ærterne. Og var fint mæt.

Sidst jeg havde gæster serverede jeg hjemmelavet gazpacho til forret. 1 kg tomater skoldes og flås, blendes med 1 skive daggammelt franskbrød el. lign. 2 fed hvidløg, salt, peber, ca 1 spsk hvidvinseddike. Stilles på køl indtil servering. Serveres portionsanrettet med suppen nederst og ovenpå "tredeles" tallerkenen. På en tredjedel kommes hårdkogt hakket æg, en tredjedel stegt og knust bacon (som udmærket kan være kalkunbacon f. eks.) og en tredjedel citronmelisse, frisk fra haven.

Som hovedret en hjemmelavet ret, som jeg laver i sauterpande. 4 nakkekotelletter (vi var 4 personer) marineres
Marinade: Olivenolie, rød pesto, peber, dijonsennep, salt, citronsaft, paprika. Jeg skar kødet i mundrette tern, brunede dem tørt på en meget varm pande, hvorefter jeg kom en færdig woksauce (købes i små poser) på.

Hertil nye kartofler og en salat, spændende anrettet - synes jeg da selv. ;)  I et stort tærtefad lægges blomkål, som er skåret i tynde skiver fra en hel blomkål. Herpå lidt rød pesto, rørt op med olie. Ikke så meget, bare til både at give salaten smag og gøre den lidt "våd". Champignon i skiver, lidt bacon, masser af hakket persillle, ristede hele mandler, høvlet parmesanost.

Som dessert lavede jeg en frugtsalat af blå vindruer, banan, æble, netmelon, blåbær, ristede nødder. Det hele overhældt med lidt citronsaft - ikke for meget, kun til at bevare friskheden og forhindre, at frugten bliver brun. Sødmen skulle gerne komme fra frugten. Man KAN jo lave en råcreme, hvis man synes, og gæsterne helst vil have sådan noget. Men jeg serverede denne dessert som den var.

En anden gæstemad, jeg for nylig har lavet er: Forret: Rugbrød skåret i kvarte, på hver lægges en skive gedeost fra rulle. Jeg synes 4 stykker kvarte rugbrød m. ost pr. person er passende, men vælg hvor mange efter hvem, der er dine gæster. Grilles i ovnen få minutter. Serveres med akaciehonning til at komme over.

Som hovedret Cæsarsalat, lav den, du bedst kan lide. Jeg bruger romainesalat og færdigkøbt kyllingebryst i skiver. Giv brød til, som du synes. (Jeg spiser normalt ikke brød - men fik lidt rugbrød i forretten, udelod det til mig selv i hovedretten)

Dessert: Færdigkøbt Hansen's citronsorbet (den er skøn!) med frugt - her mango og pære.

Drikke: Vin, vand og dansk vand med citron.

Hermed lidt inspiration til gæstemad!
lørdag den 29. juli 2017

Følelser og identitetsdannelse

Jeg er et af de mennesker, som kan huske rigtig meget fra min tidligste barndom. Endda fra tiden, hvor jeg tilegnede mig sproget. For hvad er sprog? Det er bl.a. at lære alle mulige forskellige følelser at kende - fra andre, men især fra sig selv - og give dem navne.

En erindring: Jeg ligger i min lille tremmeseng. Vinduet står åbent, gardinerne blafrer ind i rummet. Et menneske står bøjet over min seng, og snakker og leger med mig. En stemme i baggrunden kalder: "Lars"! Mennesket rejser sig, vender sig om mod lyden, og svarer "Ja"! I min lille hjerne er der et A-ha! Dette menneske er Lars, min far. Det var mor, som kaldte på ham, og hun fortalte mig langt senere, at et af de allerførste ord, jeg sagde, var "Ars"! Og at jeg 9 mdr. gammel sagde enkelte ord.

En erindring: Mor og jeg er på banegården for at hente Faster Aase, som skal komme på besøg fra Fyn. Men hun er ikke med toget, og en følelse opstår i mig. Jeg græder, kender ikke denne følelse. Jeg elsker min Faster, hun er indbegrebet af tryghed, ro, absolut accept. Men mor sætter ord på: "Du er nok skuffet, fordi Faster ikke var med toget"! "Skuffet"! - Et nyt ord. Jeg er mellem 2 og 3 år, smager på ordet, og ved med det samme, at det er DET, jeg føler. Hjemme sidder Faster i stuen, hun havde taget et tidligere tog. Inderlig glæde, som jeg godt kendte!

En erindring: Jeg ligger i min seng, er ca 4 år gammel. Jeg er vågnet. Far er stået tidligt op som den eneste, han skal på arbejde. Mor og min 2 år yngre bror sover stadig. Jeg har en underlig følelse, som mest mærkes i maven. En ukendt følelse. Er jeg sulten? Mave og sult, det er måske DET, jeg er. Jeg står op og siger til far, at jeg er sulten. Han varmer noget øllebrød til mig, jeg spiser et par mundfulde, - men nej, det er ikke den rigtige følelse. Her var der ikke nogen, der satte ord på, for jeg var ikke i stand til at give udtryk for min følelse. Jeg har ofte tænkt på, hvad det egentlig var for en følelse, jeg dengang havde, for jeg kan genkalde mig den endnu, så mange år efter. Som en efterrationalisering kan jeg indkredse den, men jeg er ikke sikker på den. Men noget i retning af min allerførste eksistentielle angst. Min alenehed som menneske, - omgivet af mennesker, som elsker mig, men har travlt. Mine forældres livssituation på dette tidspunkt var svær.

Følelserne kommer altså før sproget. Men kendes, genkendes,  via de ord og begreber, vi sætter på følelserne. Og nuanceres efterhånden som sproget bliver skarptslebet. Og selvom jeg er i mit 68. år, kan jeg stadig forundres over nye nuancer af følelser, som opstår i mig. Ligeså de følelser, jeg ser hos andre. Nogle genkender jeg, andre er nye for mig. Nogle gange kan andre forklare for mig, hvad det er for en følelse, de har. Andre gange ikke.

Jeg er og har altid været optaget af følelser. Her igennem pulserer livet. Her igennem sanser vi os selv og vore medmennesker. Føler vi med-lidenhed med hinanden. Genkender vi os selv i andre. Spejler vi os.

Jeg havde for nylig en oplevelse med et andet menneske. Hun skulle komme og gøre rent m.m.Hun var forsinket, og det var jeg lidt irriteret over. Da hun kom, undskyldte hun, og jeg begyndte at forklare, hvad hun skulle lave. Indtil jeg kom til at SE hende - og dermed glemme mine egne projekter. For hun havde grædt, havde røde øjne, der lå en skygge over hendes ansigt. "Er du o.k"? spurgte jeg. Og SÅ brast det for hende, og vi fik en lang snak.

For vi skal SE hinanden. Se hinandens følelser. Og anerkende dem! Sætte ord på, møde os selv og hinanden i følelserne. Der er nogen, der mener, at kvinder er bedst til den slags. Muligvis - men jeg tror, det er meget individuelt. Jeg kender mennesker - og ja, det er nok flest mænd - som er enormt gode til at SE følelserne hos andre, men ikke har begreber for, hvad de ser, og/eller ikke TØR anerkende og gå ind i følelserne. Har måske lært, at det er umandigt, eller har lært, at de er på usikker grund - så bedst at holde sig lidt på afstand!

Hvad er mit ærinde med dette indlæg? At opfordre til at SE følelserne, sætte ord på og anerkende dem. Hos andre voksne, men så sandelig da også hos børn. For det er HER, sproget begynder, sprogets nuancer dannes. Og hermed hele den personlige identitet. Hvem er jeg!!!


fredag den 14. juli 2017

Tab dig - uden at være på kur 17 - FRISTELSER

Hav ikke noget i huset, der ikke er godt for dig!

Sikke en sætning! Det kan man da ikke undgå, hvis man har ægtefælle og børn. Og hvad så når man har gæster? Og hvad så HVIS man får gæster. Og hvad nu hvis ...

Jamen, det kigger vi så lige på! Dette indlæg er til dem, der er singler, men andre kan gerne kigge med.

Selv bor jeg alene, det er selvfølgelig det nemmeste, hvad dette emne angår. For der er kun mig selv at tage hensyn til. Men alligevel dukker der problemstillinger op i forbindelse med denne sætning:

* Jeg kan jo få trang til andet, end det, der er godt for mig
* Hvad så når jeg får gæster?
* Hvad så når jeg HAR HAFT gæster, der er jo rester?

Jeg kan jo få trang til andet end det, der er godt for mig! Nemlig, og derfor er det godt, at der ikke er noget af det i huset.  Når trangen til noget i munden kommer, så kig under indlægget om SULT - eller om TYGGEGUMMI - eller DRIKKE -
Tyg tyggegummi, drik Pukka-te, spis nogle mandler, mærk efter, om du egentlig er MAD-sulten, eller der er en bagvedliggende sult, som du kan stille på andre måder, end ved at spise. Gå en tur, bevæg dig. Fjern dit fokus fra mad.

Fjern dit fokus fra mad???? Det er den dummeste sætning, jeg endnu har skrevet!  Kender I ikke det at få besked på, at man absolut ikke må tænke på Eiffeltårnet? Og hvad sker? Man tænker på Eiffeltårnet - kan overhovedet ikke andet. Det er som i baron von Münchhausens løgnehistorie om, at han trak sig selv op ved håret, da han og hans hest var faldet i vandet. Så her vil jeg sige, at hvis alt andet glipper, så må du ud at købe det, du drømmer om at putte i munden. Og hvis det ikke er ret tit, at intet andet hjælper, så går det også nok. Det værste ved det - hvis det f. eks. er et slikflip, du får, er, at det tager et par dage, før du igen er tilbage i "normaltilstanden", - den tilstand, hvor du er rolig og "lidt høj" i dagligdagen :)

Men min allerførste tanke, hvis du ryger ind i en periode, hvor du ikke tænker på andet end al den mad, du "bør" forsage: Har du glemt at få et godt, solidt, fuldtmættende morgenmåltid? DET er grundlaget for, om du får eller ikke får tanker om alt det, du kunne tænke dig, hvis nu ... Eller: Der er problemer, som skal løses - men ikke med mad!

Hvad så når jeg får gæster? Her laver du det, du synes er gæstemad til netop den eller dem, der kommer! Dog kan man godt lære at lave lækker gæstemad, uden at det går en hel masse ud over vægttabet. Det kommer jeg tilbage til i et fremtidigt blogindlæg. MEN - jeg vil også advare mod at falde i den modsatte grøft, og udsætte dine gæster for kun at måtte få grøn salat med to tomater og et stykke agurk!! Det er for træls, og jeg går ud fra, at når du får gæster, er det for at I skal sidde i laaaaang tid, f.eks. over maden, og hygge jer. Gæstemad gør man lidt ekstra ud af, også selv om du vil tabe dig.

Hvad så når jeg HAR HAFT gæster, der er jo rester? Det, der kan kommes i fryseren, kommer du i fryseren til en anden god gang. Men hvis du kender dig selv godt nok til at vide, at du liiiiige kommer til at tage det op af fryseren en skønne dag til dig selv, så giv gæsterne det med hjem eller forær resten til en nabo.

Eller smid resterne ud!!! UD - siger du ud??? Helt ud i skraldespanden?? - Ja, det siger jeg. Det har taget mig ÅR, at komme dertil. Jeg er så sandelig da vokset op med, at mad smider man ikke ud. Og jeg er i det hele taget STADIG af den opfattelse. MEN - jeg har efterhånden også indset: Hvad er vigtigst? At maden står i køleskabet eller fryseren og frister? Eller mit vægttab?? Jeg VIL altså vælge det sidste, for det ER det vigtigste for mig.

Provokerende? Ja!!!  (Min blog hedder jo også "Ingrids Provoblog" ;) Det er en hån mod al god snak om madspild! Og ja, det er en hån mod alle dem på kloden, som ikke kan spise sig mæt. MEN - her har vi med et andet problem at gøre. I dag er det MIG, og DIG, der skal lære at leve på en anden måde. Og så længe, vi har problemer med vægt og forholdet til mad, må vi gøre, hvad der hjælper os.

Fristelser - vi må lære at overvinde dem. Ikke kun ved at afstå, men ved at minimere. Søren Kierkegaard sagde: "Man må begrænse sig - det er hovedbetingelsen for al nydelse" - Hvor HAR han dog ret, og hvor kan det være svært at opdage. Men prøv det!!!


torsdag den 13. juli 2017

Tab dig - uden at være på kur 16 - Nul motion!

Hvaffor noget??? Skal man ikke dyrke motion, hvis man vil tabe sig???

Jo, det er der god fornuft i - af adskillige grunde. Når jeg skriver om at tabe sig UDEN at dyrke motion, så er det, fordi jeg selv har praktiseret det.

Jeg er kronisk smertepatient, vil ikke trætte jer med en hel masse om dette. Blot nævne, at jeg kun kan gå højst 50 m ad gangen, før jeg er nødt til at sætte mig ned. Jeg har haft en skærm med et program, som jeg dagligt kunne gøre gymnastik til, som passede til mig. 15 min. af gangen. Så min situation er altså, at jeg så godt som ingen motion har dyrket. Lidt gang og lidt gymnastik - og ellers kun, hvad man får for at få en hverdag til at hænge sammen. Jeg har rengøringshjælp og havemand, så heller ikke her får jeg brugt min krop.

Det var en stor omvæltning for mig, i de år hvor jeg gradvist kunne bevæge mig mindre og mindre. Fra at have levet et særdeles fysisk aktivt liv - jeg arbejdede med fysisk og psykisk handicappede - gik mange ture, har dyrket gymnastik helt fra barnsben og som ung var jeg elitegymnast. Har dyrket gymnastik og fitness med jævne mellemrum i mine voksenår. Men fra ca 2004 begyndte det at gå ned ad bakke, så jeg har en del års erfaring i IKKE at dyrke ret meget motion. Og i de første år tog jeg voldsomt på. Og kunne slet ikke forholde mig til det.Indtil jeg blev MÆT AF DET!!! D.v.s. fik nok af det.

Kan man så tabe sig?? Ja, man kan. Jeg vil under alle omstændigheder anbefale, at man bevæger sig det, man kan, og ikke blot lader stå til. Men man KAN altså tabe sig uden en masse motion. Det kræver selvfølgelig, at man så heller ikke indtager en masse kalorier, man ikke kan få omsat.

De fleste slankeguruer anbefaler, at man højst vejer sig en gang om ugen. Det er der sikkert god fornuft i. Men jeg vejer mig morgen og aften. Det er for at holde styr på, hvordan det går med omsætningen af det, jeg har indtaget denne dag. Jeg lærer af det. Lærer, hvad jeg kan spise og ikke spise, hvis jeg vil tabe mig.

F. eks. kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg overhovedet ikke tabte mig, da jeg spiste brød. Ikke hvidt brød, næ, nej, men rugbrød - med de to rigtige mærker på, magert pålæg osv. Da jeg holdt op med at spise brød, kom der skub i vægttabet. Jeg kunne på min vægt aflæse, at jeg ikke tabte mig, de dage jeg havde spist brød. Det samme med pasta og andre ting, som jeg har skrevet om i tidligere blogindlæg.

Ligeså kan jeg se, hvilke dage jeg har tabt mig godt. Her spiller min aftensalat ind. Og min frugt og/eller skyr som frokost. Og selvfølgelig alle de øvrige ting, som jeg skriver om i denne serie. Så altså: Jeg LÆRER, hvordan jeg skal spise, hvor meget jeg kan spise, og hvad - bl.a. ved at veje mig.

Selvfølgelig er der også andre ting, der spiller ind. Afføringshyppigheden, og -regelmæssigheden (her har jeg ingen problemer, mestendels p.g.a. HUSK og vand) og om man hober væske op (hvad man gør, hvis man menstruerer, men det er jeg for længst ovre) - jeg kan dog alligevel hobe væske op. Kød og alkohol er de største syndere. Så er der diverse medicin, som kan give væskeophobning. Og hvis man SLET ikke rører sig ligeså!

Som jeg før har skrevet, så tillader jeg mig nærmest at spise alt. Men dagligdagens rutiner spiller den største rolle. Jeg ved, at hvis jeg har været til fest, tager jeg 2 kg på. Så må jeg have et par dage, hvor jeg er ekstra omhyggelig med maden.

Men ingen motion forudsætter også, at du netop IKKE er på kur - men i stedet over tid omlægger daglige vaner - og hvor store portioner du spiser. Du vil nok ikke se så stort et vægttab, som hvis du er på en kur, men til gengæld holder min IKKE-kur. Over godt 2 år tabte jeg mig 25 kg. Og har nu et vægttab på 28 kg. Det går langsomt, og det er nok den største hurdle for overvægtige. For det skal helst gå stærkt, så man kan se, at det nytter noget. Men jeg har så sørgelige erfaringer med hurtige kure af enhver art. Med denne omlægning af livsstil har jeg opnået resultater - over lang tid.

Det er en stor glæde at se, at det KAN lade sig gøre - også selv om jeg er temmelig handicappet rent fysisk.
Og når jeg kan, kan du også!!!

onsdag den 12. juli 2017

Tab dig - uden at være på kur 15. Lær at NYDE

Hva' er nu det for noget pjat??? Enhver kan da nyde!!!

Det er min påstand, at det er de færreste, der kan det!!! Jeg har selv taget mange år om at lære det bare nogenlunde - og der er stadig GOD plads til forbedringer.

Det kræver vist en forklaring:

Jeg er vokset op i en ganske udmærket familie. Far, mor og 4 børn, jeg den ældste, 3 brødre. Mine forældre gik ind for de gode, gammeldags dyder, som nogle i dag nærmest griner af: Arbejdssomhed, pligtopfyldenhed, ordholdenhed, ansvarsbevidsthed, ærlighed, ordentlighed, retskaffenhed - og at yde, før man kan nyde.

Men hvornår har man ydet nok? Nok til, at det er i orden at nyde? Som systematisk perfektionist er det en meget svær ting at håndtere. For man KUNNE jo også lige sætte en kogevask over - eller forberede den gryderet, som er aftensmaden - eller få strøget det, der ligger og griner af mig - eller tømme opvaskemaskinen - eller ...

Af netop disse grunde tager mange VÆK, når de skal holde ferie. Man føler sig så forbandet forpligtet til at gøre dette eller hint, når man er derhjemme, så den ægte koblen fra nægter at indfinde sig.

Nydelse handler IKKE om lige at tjekke sine mails, sin mobiltelefon, facebook, twitter eller lign. Nydelse handler IKKE om at multitaske. Nydelse handler IKKE om lige at nuppe noget mad i farten.

Nydelse handler om RO - i maven, i sindet, i alt hvad man foretager sig. Ikke at der ikke gerne må være mennesker til stede, endda mange mennesker. Som larmer, snakker, kræver én. Nej, det er den INDRE ro, jeg taler om. Det er en sindstilstand, som man må øve sig i at opnå.

Selvfølgelig kender jeg til den fra min barndom. Alle disse stunder, hvor jeg glemte mig selv, bare sank ind i mig selv, fordi jeg var så optaget af noget, der interesserede mig, der krævede mig fuldt ud, der inspirerede mig. Men som livet skred frem, og hverdagens travlhed tog over, glemte jeg ofte, hvordan det var.

Jeg elskede at tegne, at synge i kor, at dyrke gymnastik, lange samtaler med veninder, besøg hos familien, at skrive (dengang dagbog), lange gåture i naturen, at shoppe, at sy tøj, at lave mad, - og at læse, læse, læse! Og det var ikke sådan, at jeg ikke MÅTTE det, for det måtte jeg hjertens gerne. Men PLIGTERNE kom først, det lærte jeg.

Og en dag opdagede jeg, at pligterne kom lidt for meget først. Jeg skal ikke trætte med lange tirader om et liv med fuldtidsarbejde, små børn osv, det kender de fleste til i dag. Men over ÅR er det gået op for mig, at jeg måtte genfinde NYDELSEN. Og at nydelsen også er alt andet end mad. Men mad blev den nemme måde for mig i disse år. Fri for at tænke mere på det, færdigt arbejde!!!

Det var en pseudonydelse. Ikke at mad ikke er en nydelse og gerne må være det. Men den kom til at dække så mange områder, som skulle have været FYLDT ud med noget andet.

Jeg har været på en lang rejse for at genopdage den. For jeg kendte den jo godt, har altid kendt den. Denne given-slip på sig selv, på kontrollen. Måske den bedst kan forklares ved at sammenligne den med følelsen under og efter et rigtig godt samleje.

Gå efter nydelsen! I alt, hvad du foretager dig! Efter denne indre jubel, glæde, ja ligefrem selvkærlighed!
Opdag den! Genopdag den! Leg med den! - Og slip denne pseudonydelse, det er,  bare at fylde dig ud med mad!!!

Prøv det!!!


tirsdag den 11. juli 2017

Tab dig - uden at være på kur 14. SULT

Jeg har opdaget nogle interessante ting om SULT!

- Man kan blive høj af at være lidt sulten
- Man får en sindets lethed, når man er lidt sulten
- Man kan lære at TÅLE at være lidt sulten
- Man kan ind imellem stille sin sult med ganske lidt
- Man kan vænne sig til, at maven ikke skal være fyldt - det føles endda rart

Nu mener jeg jo ikke, at man skal gå og være sulten hele tiden. Men alle kender vel fornemmelsen af sult, og nogle mennesker skal bare have denne fornemmelse til at gå væk NU - ellers kan de blive nærmest paniske. Men hvis man spiser let mad - og ellers - for sjovs skyld - lige PRØVER, hvordan det er, IKKE at få stillet sin sult, når den melder sig - kan man lære en hel del om SULT og dens psykologiske mekanismer - og om sig selv.

Der er sandsynligvis nogle biologiske og kemiske årsager til følelsen SULT. Det har jeg ikke noget videre forstand på. Men via erfaring har jeg opdaget, at der OGSÅ findes andre årsager til sult:

Sultfølelsen kan være en sult efter andet end mad. Vi har måske bare - endnu ikke - lært at skelne mellem sultfølelsernes forskellige årsager. Men der findes mange - og sikkert en masse, som jeg ikke kender til. Men nogle af dem kender jeg:

- Sult efter kærlighed. Vi kan ikke leve uden, men det kan være vanskelig at få opfyldt.
- Sult efter fylde - indeni - som jeg bedst kan beskrive som ÅNDELIG fylde
- Sult efter ekspression. Lyder det mærkeligt? Det er det slet ikke. Jeg har tidligere skrevet om følelser, og hvad der kan ske, hvis man er "lukket inde" i sine følelser, og ikke kan finde udtryk for dem. Nogle har kreative evner, så de har kanaler, der sørger for denne ekspression. Andre snakker! I een uendelighed. Om alt andet end denne kerne, som gerne vil udtrykkes, for det er måske "farligt". Nogle dyrker blomster, nogle laver håndarbejder, nogle kreerer de lækreste retter, nogle bager, nogle laver småsløjd. Og nogle skriver! Åh, der findes mange måder at være ekspressiv på. Men man kan måske ikke finde sin måde. Eller forstår ikke, at det er DET, der er på færde.
- Sult efter nærhed. Kan ligne sult efter kærlighed, men behøver ikke at være det. En tæthed med et andet menneske - eller flere - kan opleves på mange forskellige måder. Via samtaler, fælles oplevelser, fælles arbejde, fysisk nærhed, kram, omfavnelse, massage f.eks. Nogle småslås som en nærhed, måske godt hvis man er uden ord.

Fremfor alt: Det har været interessant at undersøge lidt  for mig selv, hvad sult betyder. Og at få det vendt. Jeg har det meste af mit liv ment, at sult da var noget, man skulle undgå. Mad er jo tilgængelig alle vegne i vores del af verden, - her handler det mere om, hvad man har LYST til at spise. Og det er ubehageligt at være sulten. Men nu har jeg eksperimenteret noget med, hvad der sker, hvis jeg er sulten, og ikke stiller min sult. Jeg har lært en hel del - om mig selv, og om sults positive sider.

For som jeg skriver øverst: Man bliver lidt høj! Man får en sindets lethed! En ro - Prøv at genkalde dig følelsen efter et godt, solidt - og tungt - måltid. Det kan godt være, at du er tilfreds, men kroppen, og hermed også sindet, bliver tungt, træt, dvask - og af og til får man bare lyst til at sove.

Eller prøv at genkalde dig følelsen efter en masse sødt, f. eks. et slik- eller kageorgie. Det kan godt være, at du er tilfreds, men her er der virkelig tale om en "skubben alting fra sig". Alle følelser forsvinder, al tankemæssig klarhed forsvinder,  kroppen gider ingenting, men sindet bliver uforklarlig sitrende og uroligt, eller også føles det som om man er omgivet af en stor sky, eller pakket ind i vat. Går i en osteklokke.

Det er ikke anorektikere, jeg taler til. Men udelukkende til mennesker, som har problemer med overvægt og overspisning.

Jeg kan ikke kraftigt nok opfordre dig til at eksperimentere med at være bare LIDT sulten. 3 hovedmåltider er en god bund. Men derimellem: Prøv at lære din sult at kende. Prøv at vende den til, hvad du kan få ud af den. Hvad den kan bruges til. Prøv at mærke roen, at du bliver lidt høj, at du føler dig let. Let om hjertet, let i sindet. Problemer bliver også "lettere". Prøv også at stille denne mellemsult med bare en lille smule. Det kan være en halv pære, lidt vindruer, en lille portion skyr, nogle mandler, - jeg var lige ved at skrive "gulerødder", men jeg hader gulerødder i denne kontekst. For de står for mig som indbegrebet af slankekure, og DET skal jeg ikke være på, det er slut med det. Men ellers kan jeg da godt lide gulerødder!!!

Det er ikke farligt at være sulten - hvis ellers du er rask! Lær DIN sult at kende - og lær at være i den - bare lidt. Og oplev de positive sider ved ikke at være fyldt op med mad.mandag den 10. juli 2017

Tab dig - uden at være på kur 13. FERIE og kurser

Halløjsa igen! Troede I, jeg havde opgivet mit projekt? Det har jeg overhovedet ikke. Jeg har bare holdt FERIE - flere forskellige, og jeg er ikke helt færdig med det, men holder lige "feriepause", hø hø!!

Og det giver mig anledning til at tage dette emne op: Hvad gør man, når man er på ferie eller på kursus eller noget tilsvarende?

For en del år siden var jeg ofte på flere dages ophold i forbindelse med mit arbejde, og jeg gruede nærmest for al denne ÆDEN: Tidlig morgenmad, stor buffet med alskens lækkeriteter fra alverdens lande. Formiddagskaffe med en lille snack. Frokost - igen med alt, hvad hjertet (nej, ikke hjertet, jeg mener maven - og, ikke mindst øjnene) kan begære. Eftermiddagskaffe med søde sager. Aftensmad 3 retter med dertil hørende vine. Aftenkaffe med diverse. Og eventuel natmad. Jamen altså!! På sådanne bare 3 dage kan man nå at tage 3 kg på.

Så talte jeg med en klog kvinde. Hun fortalte mig, hvad hun selv havde gjort: Når du ankommer, går du ud i køkkenet og får en lille snak. Du spørger, om du godt må få frugt, når I skal have kage og lign. Og hvis nogen spørger, siger du blot, at du ikke kan tåle alt det søde eller hvide brød eller hvad det nu er. Hvad jo heller ikke engang er løgn!!! Jeg prøvede og det virkede. Ydermere - når jeg nu VAR i gang med denne praksis, så kunne jeg sådan set lige så godt spise fornuftigt til de tre hovedmåltider, d.v.s. TÆNKE over, hvad jeg tog på tallerkenen.

Det kan godt være, at jeg ikke tabte mig i disse dage - men jeg undgik at tage på, hvad der var formålet.

Samme metode kan man bruge, når man holder ferie. Selvfølgelig afhængig af, hvordan man holder ferie.

Små ting:
- Spring ikke bearnaisesaucen over, men tag kun en skefuld
- Tag mange grøntsager og knap så meget kød
- Hvis du vil undgå alkohol: Tag æblemost, fortyndet med danskvand. Det ser ud som hvidvin!
- Vælg en salat i.s.f. tungere ting til frokost
- Sørg for at få en morgenmad, du bliver MÆT af. Det virker resten af dagen

LAD VÆRE med at nægte dig selv noget, du rigtig gerne vil have. Men nip bare - og nyd det!
Og i senere blogindlæg skal du høre om, hvad sultfølelsen gør, hvordan man undgår overspisning - og meget andet.

Så er vi i gang igen!!! Håber, du er med!!!

tirsdag den 23. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 12. GRØNTSAGSSUPPE

Grøntsagssuppe 

er en fantastisk ting! Af mange grunde:

* Det kan både spises som frokostret og aftensmad
Som det kan ses af nedenstående, laver jeg til nogle dage af gangen. Dels er det dejlig nemt, og dels kan noget komme i fryseren.

* Det er "køleskabsoprydningsmad"
Jeg har altid mængder af grøntsager i køleskabet, samt andre relevante steder. Når jeg har spist salat nogle dage, trænger jeg til noget andet, og mine grøntsager trænger til at blive spist op. Så er grøntsagssuppe det helt ideelle.

I dag har den bestået af:
- 1 fennikel
- 1/2 pose snittet grønkål
- 1/4 blomkål
- 3/4 broccoli
- 1/2 gul peber
- 1/2 grøn squash
- 5 fed hvidløg
- 2 dåser light kokosmælk
- hønsebouillon så det dækker
- ingefær efter smag

Koges ca. 40 min. Jeg blender for det meste min grøntsagssuppe, for jeg kan godt lide, at den er lidt tyk i det. Men det kan man jo gøre, som man lyster. Jeg spiser IKKE brød til, men spiser som regel 2 skålfulde - sådan i ymerskålsstørrelse - til ét måltid.

Af ovenstående bliver der til et par dage, samt lidt til fryseren, det er nemlig også dejligt at have liggende til dage, hvor man ikke gider lave noget særligt.

Det er dejligt med en skefuld skyr på, og herpå hakket persille, revet citronskal, dild, purløg, koriander, eller hvad man ellers kan lide.

* Der går ingenting til spilde
Alle slags grøntsager kan bruges. Beregn kogetid efter arten samt størrelse på stykkerne. Men en halv til trekvart time er passende til det meste.
Når grøntsagerne ikke er helt friske, men alligevel spiselige, er grøntsagssuppe lige sagen!

* Du kan bruge alle slags grøntsager, og variere i det utrolige
Og der kan bruges friske grøntsager, frosne og fra dåse - og selvfølgelig direkte fra haven.
Der kan varieres med krydderier. Min favorit er ingefær og hvidløg. Men prøv også stjerneanis. Og gerne chili, det bliver dejlig stærkt, og sætter gang i forbrændingen.
Og så selvfølgelig krydderurter, helst som drys. Men løvstikke er f.ex god at komme i selve suppen. Eller laurbær, eller .... Ja, prøv dig frem!

Jeg bruger kokosmælk for at få "fylde". Jeg gider ikke en sjasket, tynd suppe. Men piskefløde er jo ikke for godt, så det ...En kokosmælk light giver god fylde, sammen med de blendede grøntsager.

Jeg bruger også hønsebouillon i stedet for grøntsagsbouillon. Det er udelukkende fordi jeg bedre kan lide det, og synes det giver mere smag.

Go' appetit!!!
mandag den 22. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 11. FORBUDTE FØLELSER

Følelser kan være forbudte! Ikke kun de dårlige, såsom vrede, aggressivitet, jalousi, irritabilitet f.ex. men også de gode: Gavmildhed, tilgivelse, hjælpsomhed, glæde f.ex.

For det behøver ikke være selve følelserne, der kan være forbudte, men STØRRELSEN af følelserne. Så du er "for meget", fylder for meget, "larmer" med dine følelser, forstyrrer balancen, idyllen, det tilladelige.

Andre mennesker kan blive bange, angste, provokerede, usikre, når de møder et menneske, som har store følelser. Stærke følelser. På vore breddegrader er vi ikke så kendte med den slags.

Og en del af os - især vi piger - har måske lært, at vi skal være pæne, søde, artige, holde os lidt tilbage, ikke vise os, ikke stikke af fra mængden, ikke gøre os til, ikke tro vi er noget - i hvert fald ikke MERE, end hvad der kan accepteres.

Vi skal naturligvis lære behovsudsættelse, selvdisciplinering, empati, at stikke fingeren i jorden og slige gruppe- og kulturbestemte måder at være her i verden på. Men det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om at turde - og at have lov til -  ekspressivitet! At give udtryk for sine følelser.

Men hvis det IKKE er tilladt??? Så må du bære det selv! Så må du blive indadvendt, på trods af, at din natur måske er at være et udtryksfuldt menneske. Men det betyder, at der er sider af dig, - visse dele af din måde at udtrykke dig på - som er forbudte!

Man kan godt lære at blive god til IKKE at vise sine følelser. Men det koster! Man bliver ensom, alene, ladt tilbage, ikke set, ikke hørt, ikke godtaget, ikke helstøbt, - og når/hvis der så endelig er en lejlighed til at give udtryk, så bliver det måske endda endnu mere forstærket - eller forvrænget, forkrampet, forkrøblet -

Det er et velkendt fænomen, at man spiser på sine følelser. Den tomhed, som opstår i maven, hjertet, brystet, halsen, eller hvor det nu måtte være, skal dulmes - og mad dulmer. Især mad, som indeholder serotonin (belønningshormonet).Eller rettere: Tryptofan, som i hjernen omdannes til serotonin.  Det bliver ofte forbundet med lykke! Lykkepiller indeholder netop serotonin. Men en del mad gør også.

Så i stedet for at spise chokolade, slik og sukker- og fedtholdige ting, eller drikke vin, anden alkohol eller sodavand (som alle feder) skulle vi hellere spise og drikke:

Banan, jo modnere, jo bedre.
Mælk, helst varm - og gerne på sengekanten
Tun, skinke, æg, sojabønner, fjerkræ, fisk, bønner

http://sund-kost.dk/10-gode-rad-til-hvordan-du-kan-spise-dig-glad/

Og så skal vi jo til bunds i det med de forbudte følelser, så vi ikke SPISER på dem. Lære at udtrykke os, lære at stå ved de store følelser, men på en måde, så andre ikke viger forskrækkede tilbage.  Men også lære andre måder at håndtere følelserne på.

Og allervigtigst: Lære ikke blot at acceptere dem, men at VÆRDSÆTTE dem! For de er vejvisere! Pejlemærker! Pile! Fortæller om, hvilken vej netop JEG skal gå i livet, hvad der er rigtigt og forkert, godt og skidt. Ikke for at følelserne skal styre, det skal de slet slet ikke. Men for at vi tager dem alvorligt som pejlemærker - retningsgivere. De fortæller os, at vi skal standse op og måske justere livskursen.

Det er da bedre, end at dulme ved at spise!!!søndag den 21. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 10. SKYR

Skyr

er en fantastisk opfindelse! Jeg har da spist tykmælk, A-38, yoghurt, creme fraise, ymer, ylette, kefir, cultura, kvarg  og hvad der ellers findes på markedet af surmælksprodukter. Men der er altid noget i vejen med dem, synes jeg. En del af dem er for "tynde" og flydende i konsistensen. Nogle indeholder sukker - og især - ALT for meget sukker - og nogle indeholder for meget fedt. 

Skyr har et højt indhold af protein, men et lavt fedtindhold, kun 0,2 procent. Det har en mild smag, i forhold til mange andre surmælksprodukter, og derfor "behøver" man ikke tilsætte sukker i lange baner. Jeg køber udelukkende den rene skyr, uden smagstilsætninger, det skal jeg nok selv sørge for. 

Jeg har altid en masse skyr stående i køleskabet, gerne 3 halvlitersbøtter. Jeg bruger det til

* En af mine frokostfavoritter (jeg spiser normalt kun frugt til frokost) 
* Til kolde sovser med f.ex. krydderurter
* Til dip
* Til dessert (hvis jeg undtagelsesvis synes, jeg skal have det)
* Til afveksling af morgengrøden
* Ovenpå grøntsagssupper
* Til bagning af kalorielette boller
* Andet bagværk

Til frokost eller afveksling af morgengrøden
Ca 5 spsk skyr
Drys af All Bran regular eller fiber
Lidt mandler
Lidt tørret frugt, rosiner, dadler, tranebær f.eks
Frisk frugt, blåbær, jordbær, hindbær, solbær, brombær

Dejlig mættende!!

Kolde sovser eller dip. Spæd med minimælk, hvis den er for tyk. 
Skyr med
* Hvad du har, eller hvad du kan lide af krydderurter. Jeg bruger mest en blanding af citronmelisse, krusemynte, pebermynte, løvstikke fordi jeg har dem i haven. 
* Dild
* Purløg
* Persille
* Basilikum
* Kørvel
* Fintsnittede grøntsager
* Citronsaft, citronskal, lidt honning
* Karry, soja, salt, peber
* Chilisovs, Sweet Chilisovs
* Ingefær og citron
* Hvidløg og persille
* Chili eller sweet chili
* Tomatpasta, soja, paprika

I disse grilltider er det dejligt at have en eller flere skønne kolde sovser.  

Dessert:
Såre simpelt! Skyr med frugt efter smag, lidt mandler eller nødder

Her er opskriften på en god gærdej.
Den kan bruges til boller, flutes, pizzabunde, hvis du skal have lidt brød

1-2 dl skyr
4 dl varmt vand
1 god tsk honning
1 god tsk salt
30-50 g gær
1 dl havregryn
3 dl grahamsmel eller fuldkornshvedemel
Hvedemel for resten. Over halvdelen skal være hvedemel. 

Æltes sammen og hæver et par timer.
Bages 15 - 20 min v. 200 grader (alt efter størrelse, og hvad du vil have)

Skyren tilfører fugt, som er godt når man bruger groft mel. 

Velbekomme!!!                     
lørdag den 20. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 9. Hvad skal jeg drikke?

Drikkelse!

Selvfølgelig vand! Men der skal også noget interessant drikkelse til, ellers bliver det for træls. 

Mine drikke:
* Vand
* Kaffe m. minimælk
* Pukka-te, Yogi-te og også andre. Men alle nogle med "kant", - jeg gider ikke nogen, der er uinteressante!
* Dansk vand med citrus
* Ingefærshots
* Vin

Vand: 
Til ingens overraskelse: Vi skal alle drikke mere vand! Og os, der gerne vil tabe os, skal især. Jeg begynder dagen med et stort glas vand. Det er så også nødvendigt, for jeg drikker det til min morgenmedicin og vitaminer. Og i løbet af dagen - en hel del vand. Jeg har altid en helliters flaske med vand stående i køleskabet. Det er praktisk, især når der er andre end mig her. Men når der kun er mig, har jeg halvliters flasker med vand stående i køleskabet. De er nemmere at have stående, og de er også nemmere at have i opvaskemaskinen. Og jeg kan bedst lide vand, når det er godt koldt. 

Kaffe m. minimælk: 
Til min morgengrød drikker jeg kaffe med minimælk. Før minimælkens tid brugte jeg skummetmælk, men minimælk ER nu bedre. Et stort krus får jeg om morgenen. Visse dage er det så kun den ene gang, at jeg drikker kaffe. Men jeg har ikke nogle "kaffeprincipper" i retning af, hvor meget jeg må drikke. Hvis jeg er hos andre, eller har gæster, drikker jeg da en del mere end den ene kop. 
Tidligere kunne jeg ikke sove, hvis jeg drak kaffe om aftenen, men det er gået over. 
Jeg har en Quooker - det er en vandhane med kogende vand - og den er jeg SÅ glad for. For jeg drikker næsten udelukkende instant kaffe. Mit foretrukne mærke er Cafe Noir. Den er ikke billig, men der er jo ikke noget, som er for godt til mig, vel?? Men det er jo en smags sag. Og hvis jeg ikke kan få Cafe Noir instant, der hvor jeg lige handler den dag, tager jeg Peter Larsen Instant. 
Når vi er flere, laver jeg stempelkaffe, det er også Cafe Noir eller Peter Larsen. Jeg er helt holdt op med at bruge kaffemaskine, jeg syntes ikke, kaffen var ordentlig varm. Men det er sikkert et spørgsmål om at have en ordentlig kaffemaskine. I "gamle dage" havde jeg da en, som kogte vandet godt. 

Pukka-te: 
Sikke da en aha-oplevelse, det var for mig, da jeg opdagede Pukka-te. De SMAGER af noget. Og af noget forskelligt. Der er et hav af forskellige smagsvarianter. Breve i lækre pakninger. Jeg går op i den slags. Det er der nogen - især mænd - som ikke forstår. Men jeg ELSKER at åbne et køkkenskab, hvor der KUN står Pukka-te. Men nu har de skiftet plads, så de ligger i en skuffe, men så jeg kan se forsiden af dem alle. Så kan jeg stå der og glæde mig over selve synet, og udvælge mig, hvilken smag jeg NU vil have. 
Men nu har jeg også opdaget YOGI-TE, og det virker næsten lige så godt, som Pukka-te. Især Sweet Chili og Sweet Chai er jeg vild med. Der er STOR smag i dem, men de fås også i mange varianter. 
Jeg føler mig som et luksusdyr, når jeg drikker sådanne lækre teer. Og det er en dejlig følelse - og jeg går efter den slags følelser, kan slet ikke få nok af dem!!

Dansk vand med citrus:
Jeg kan ikke lide at købe halvanden liters flasker eller to liters. Nej, jeg vil have portionsflasker eller -dåser. Det er ikke noget ved at få en vand med brus, hvis bruset er gået af, - og jeg gider ikke have en stor flaske stående, med mindre jeg ved, at der kommer nogen, som drikker det. 
Det er en frisk drik, især en varm dag og når jeg er i haven.


Ingefærshots:
Engang imellem laver jeg ingefærshots. Det er en masse skiveskåret ingefær, som koges i vand. Herefter tilsættes citronsaft. Og måske lidt rørsukker, men ikke for meget. Det SKAL være syrligt og meget stærkt. 
Før maden er det suverænt. Denne sure og bitre smag går jeg efter, for den gør rigtig godt i min mave, og den tager sulten. Man kan også drikke den, netop for at den skal tage sulten. Men vi snakker kun om små glas pr. gang. Det er ikke noget, jeg laver hele tiden, og jeg har set, at man nu også kan købe det færdiglavet, men det har jeg ikke erfaring med. 

Vin: 
Kan man drikke alkohol, hvis man gerne vil tabe sig? Grundlæggende tror jeg nok, at man må tilstå, at al alkohol feder, binder væske, hober væske op, - det er i hvert fald min erfaring. Øl vil jeg slet ikke anbefale, og heller ikke stærkere ting.
Jeg drikker næsten kun vin, er mest til rødvin, men her om sommeren er det også dejligt med kølig hvidvin eller rosé. 
Jeg vil ikke anbefale, at man drikker ret meget vin, men jeg vil heller ikke sige, at man helt skal holde sig fra det, for der er noget dejlig livskvalitet i at drikke et par glas vin. Og en sjælden gang MEGET vin - der er lidt katarsis i at gøre det, når bare det ikke er ret tit. Katarsis betyder renselse, og jeg påstår ikke, at kroppen renses ved meget alkohol, nok tværtimod. Men det kan være godt for psyken hvis man er sammen med gode, nære venner til lange samtaler ud på de små timer. 
MEN - det er med alkohol som med træthed. Ligesom vi ikke må blive for trætte, så må vi heller ikke drikke alkohol i dagligdagen, for så ryger disciplin, overblik, og gode forsætter. Og vi kommer let til at blive sultne, overspise, og sige "skide være med det".
Desuden kan man lige så godt belave sig på, at man altså TAGER PÅ, hvis man en aften har drukket bare nogle få glas. Så tager det et par dage at komme ned på den vægt, man ellers havde. Træls, ja - men realiteterne. 


fredag den 19. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 8. Mæt og tilfreds

Mæt og tilfreds! 

Det er målet! Jeg har læst et hav af bøger, hørt alskens slankeguruer udtale sig om, hvor mange grøntsager, man skal spise. Og det er rigtig mange, og så bliver man mæt. 

Men det er jeg ikke tilfreds med. Jeg er ikke tilfreds med at være mæt. Jeg vil være TILFREDS mæt! 

Hvad betyder det? Det er igen min fornemmelse i især maven, der siger mig, hvornår jeg er TILFREDS mæt. Det kan godt være, at jeg bliver mæt af grøntsager, eller af noget af det andet, som en, der gerne vil tabe sig, skal spise, iflg. diverse guruer. Men jeg bliver ikke TILFREDS. Og jeg bliver ikke mæt, hvis jeg ikke bliver TILFREDS mæt. 

Men hvad kan gøre mig TILFREDS mæt? Mange ting, heldigvis:

* Noget proteinrigt i eller på salaten: Rejer, laks, tun, æg, fetaost, kylling, skinke, carpaccio, bresaola, avocado. 
* Mandler, hasselnødder, valnødder, cashewnødder, peanuts - på min salat og på min morgengrød. 
* Skyr med bær og lidt af nøddegruppen
* Pukka- og Yogi te (Det får et helt kapitel for sig en anden gang) 
* Spændende frugter, eksotiske af slagsen f.ex. 
* Alt NYT, jeg finder på til min mad
* Dansk vand med citron
* At spise mindfuld - d.v.s med fuld opmærksomhed rettet på maden, og ikke lave alt muligt andet imens. 

Men der er også madvarer, som trigger min sult, og som jeg nærmest bliver endnu mere sulten af at spise. Det er temmelig sikkert individuelt, men for mig er det:

* Hvidt brød, især franskbrød (Og jeg spiser meget lidt rugbrød også, fordi jeg har erfaring for, at jeg IKKE taber mig med brød overhovedet)
* Ost, især skiveost
* Fede ting, sovser, desserter
* Slik
* Kager
* Sukkerfri sodavand

Det betyder ikke, at jeg aldrig får den slags. Det gør jeg! Bare ikke så tit, og ikke så meget. 

Og jeg vil SLET ikke have
* Salatfeta, bvadr. det smager som at række tungen ud af vinduet. Nej, jeg vil have den gode, græske
* Syntetiske kager med syntetiske cremer, smørcreme, glasurer og i den dur
* Mørk chokolade. Det skulle ellers være godt, men mig SMAGER det ikke godt. HVIS jeg spiser chokolade, så er det flødechokolade. DET smager godt. Engang imellem. 
* Billige is. Jeg laver selv is engang imellem, fordi jeg elsker det. Og jeg får jo da også gæster, så det ...
* Pasta - det er for mig bare "fyld-mad" og gør mig ikke tilfreds! 

Og allerværst: Alt muligt, der står SLANKEPRODUKT på!! Jeg vil ikke ha' det! Jeg vil ikke hele tiden mindes om, om jeg er på kur. Jeg vil tabe mig stille og roligt ved en ændring af ting, som gennem mange år har været vaner. 

Men jeg kigger da gerne efter de to mærker: Stort fiberindhold, og lavt fedtindhold. DET vil jeg godt have. 

Men altså: Sørg for at være TILFREDS mæt, ellers bliver du alt for hurtigt sulten igen. 


onsdag den 17. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 7. RYD OP


Hvad i hede hule har oprydning at gøre med at tabe sig?
En hel masse!!!

Prøvligåhørher:

Hvordan har du det, når det roder omkring dig?  Når tingene vælter ud af skabene, når du åbner en låge? Når du leder efter ting, og ikke kan finde dem? Når blomsterne står og visner i din vindueskarm? Når opvasken flyder? Fortsæt selv ...

Og hvordan har du det, når du åbner en låge og kigger ind på sirlige stabler af bluser? Når det dufter af forår i din stue? Når køkkenbordene indbyder til at lave lækker mad - og du ikke først skal rydde op, hvorefter du ikke ORKER at lave noget videre mad?

Jeg lærte engang, at hvis det roder udenfor dig, så roder det også indeni dig! Og det er en sandhed, jeg selv har erfaret. Jeg ved ikke, om den er universel, kan blot sige, at den i hvert fald gælder for mig.

Jeg vil godt foreslå, at du begynder med dit klædeskab. Tag en hylde af gangen. Tag alt ud og læg det pænt sammen, og læg det tilbage i pæne stabler. Så kan du overskue, hvad du overhovedet har i det skab. Og måske er der ved samme lejlighed noget, som du godt kan skille dig af med, fordi du aldrig bruger det, og heller ikke kommer til det. Er der ting, du ikke kan passe, så læg det et helt andet sted. Det, der ligger på dine hylder i dit klædeskab, skal være noget, som du bruger - i hvert fald ind imellem.

Og når det er gjort - nyd så følelsen!!! Mærk efter helt ned i maven! Det er der, jeg "vurderer", om en følelse er rar eller det modsatte. Denne her følelse er SÅ rar.

Men gå langsomt frem, og giv dig tid til at nyde hver en lille ting, du får ryddet op i. Og er dit hjem i bund og grund ikke til at komme igennem, så alier dig med familie og/eller venner. Enhver god veninde vil gerne give en hjælpende hånd et par timer. Tag lidt af gangen.

Og din stue: Efter en gang oprydning og rengøring - sæt så friske blomster ind. Udskift måske et par puder i en ny farve, eller stearinlys, eller duge, ja - alt, som kan få dig til at mærke denne følelse af friskhed, ro og orden.

Blomster er den helt enkle måde at opnå denne følelse på!!! Altså på et rent og opryddet bord!
Blomster gør glad! Blomster sender bølger af kærlighed, liv, fornyelse, håb!!!
Disse følelser er en stor del af hele det psykologiske mind-set, du nu skal til at arbejde med.

Giv dig selv denne gave!!

mandag den 15. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 6. SØVN

Søvn!

Jeg er da på ingen måde færdig med salaten. 
Men her skal det ikke kun gå op i mad.
i dag vil jeg skrive om søvn.

Jeg kan ikke kraftigt nok opfordre til, at

 DU MÅ IKKE VÆRE TRÆT. 

For hvad sker der så? Der sker lige nøjagtig det, at 
* din selvdisciplin ryger
* dit overblik ryger
* din sukkertrang tager over
* din fedttrang tager over
* alle de fødevarer, der trigger dig, bliver SÅ uimodståelige
* du spiser for meget
* du spiser for tit

Sørg for at få sovet! Og sovet ordentlig, det vil som regel sige NOK!

Hvordan din søvnrytme er, betyder ikke noget. Men du skal ikke være træt.

Min søvnrytme er ikke én, der ville blive gouteret i mine forældres tid. Der hed det "tidligt op og tidligt i seng", og man skal ikke ligge og snue til langt op af formiddagen.

Jeg er altså ligeglad. Jeg har i hele mit arbejdsliv og børneliv måttet indrette mig på alle andres tidsskema end mit eget. Jeg er pensionist og kan gøre, som det passer mig. Hvor er jeg altså heldig.

Min rytme ser sådan her ud: Stå op kl. 9.00. Gå i seng kl. 00.30. Læse til 01.30. Det giver 7 1/2 times sammenhængende søvn. D.v.s. sammenhængende er den ikke helt, for jeg er oppe og tisse et par gange. 

Og ydermere: Selv om min rytme helst skulle være som ovenfor beskrevet, så er det ikke sikkert, at det altid fungerer sådan i praksis. Jeg er også kronisk smertepatient, og jeg har i mange år døjet med det soveri. Men jeg satser virkelig meget på, at det SKAL lykkes at holde min døgnrytme.

MEN - de nætter, hvor jeg så ikke kan sove, skal jeg stå op i stedet for at ligge og "lide". Og jeg ved så også godt, at alle gode teorier siger, at jeg så næste dag skal stå op kl. 9.00 og holde rytmen. Ja ja ja, og det har jeg prøvet på i MANGE år. Det duer bare ikke for mig. For mine dage bliver ødelagte. Jeg KAN ikke fungere, og jeg overspiser, spiser forkert, bliver irritabel, helt umulig. 

Hvad jeg så gør? Jeg falder måske først i søvn hen på morgenstunden, og så sover jeg, til jeg vågner, og det kan godt ind imellem først være til middag. Men SÅ er jeg også frisk!

Jeg skal på ingen måde anbefale skæve døgnrytmer. Men jeg kan ikke nok pointere, at DU SKAL SOVE, SÅ DU IKKE ER TRÆT. Jeg lægger aldrig møder og lign. om formiddagen, hvis jeg kan blive fri. Og jeg har meget ofte måttet melde fra til noget, fordi jeg ikke har sovet på "de rigtige" tidspunkter. Det ved min omgangskreds. Det har taget mig ÅR at nå dertil, at sådan er det altså bare. Jeg vil ikke hverken skamme mig, være flov, være forlegen, føle mig forkert osv af den grund. 

Jeg skal bare sove! Og kan det ikke blive efter normal plan, så må det blive når det kan. For sove skal jeg, ELLERS ÆDER JEG!!!

Som kronisk smertepatient skal jeg også tage små hvil i dagens løb, og det prøver jeg også på, så godt jeg kan. 

Du ved selv, hvor mange timer, du skal sove, for at være udhvilet. Og hvis du arbejder og har små børn, så kan det være svært med denne insisteren, det ved jeg alt om. Så må du være kreativ og finde hvilestunder for dig selv, når det kan lade sig gøre. Og ja - jeg kan sagtens sige, at du ikke må være træt. Det ER man, når man er på arbejdsmarkedet og har børn. 

Men vil du tabe dig, må du sørge for at få søvn nok. Det er de hårde kendsgerninger, som jeg har erfaret. Så det er om at være kreativ!!! 

søndag den 14. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 5. Frugt i salaten

I går skrev jeg om salat. Og begyndte med grøntsager.
I dag fortsætter jeg så med frugt.
Der var engang nogen der mente, at man ikke måtte blande grøntsager og frugt. Men min erfaring er, at det er særdeles glimrende at gøre. Dog skal en salat, her i min verden, have grøntsager som basis, og derfor skal der være mest af dem.

Men frugt iblandet er dejligt, giver lidt sødme, og ofte også noget at tygge i, og det skal der være, for at jeg føler mig tilfreds.

Så i dag får du min frugtliste - der er også nogle tørrede imellem.

Abrikos, friske, bløde eller tørrede.
Ananas
Ananaskirsebær
Appelsin, blodappelsin

Banan
Blomme
Blåbær
Boysenbær
Brombær

Cantaloup
Citron (stærk, men små firkanter i en salat er mums!)
Clementin

Daddel, friske, bløde eller tørrede

Fersken
Figen, friske, bløde eller tørrede

Granatæble
Grapefrugt, blodgrape

Hindbær
Honningmelon

Jordbær

Kaki (sharonfrugt)
Kirsebær
Kivi
Kokos, stykker, revet, tørret
Kumquat
Kvæde

Lime - samme som citron

Mandarin
Mango
Mirabel
Morel

Nektarin
Netmelon

Oliven

Papaya
Passionsfrugt
Pomelo
Pære

Rabarber - skal koges/bages og sødes lidt inden brug
Ribs - sure, men lidt giver smag og farve
Rosiner

Sharon
Solbær
Stikkelsbær, grønne, blå
Stjernefrugt
Svesker

Tranebær, tørrede

Vandmelon
Vindrue

Æble

Der findes mange andre slags frugter og bær, men disse kender og bruger jeg.

Frugt tilfører ofte sødme, eller syrligt - og farve.
Vi spiser jo også med øjnene, så salaten må gerne være smuk!

Det var dagens lille input!!


lørdag den 13. maj 2017

Tab dig - uden at være på kur 4. SALAT!!!!!!

Salat!!!!!

... i laaaaange baner.

Foruden min morgenmad, er SALAT en af favoritterne i dagligdagen. Og når jeg skriver "i lange baner", så MENER jeg i lange baner. For en salat er ikke bare en salat. Jeg bliver SÅ træt af salat, hvis jeg ikke sørger for at variere den. Men langt de fleste dage, hvor jeg går alene herhjemme (og det er for mit vedkommende de fleste) får jeg salat som hovedmåltid om aftenen. 

Der er altid:
1. Grøntsager
2. Protein - det kan være i form af kød, kylling, fisk, ost, æg.
3. Dressing. 

Og jeg kommer til at skrive en hel del om salat i denne serie, men til en begyndelse vil jeg vise dig, hvor omfattende "Salat" kan være - alene i grøntsager. Og der er en del flere, end dem jeg har listet op, men disse her kender jeg: 

Grøntsager

Agurk, i skiver, i stave, i firkanter, med eller uden skræl, med eller uden kærner
Agurk, drue - helst sukkerfri, og ikke for mange, da eddiken tricker sult. Men brugt som krydderi er det o.k.
Artiskok - både frisk og fra dåse
Asier - samme som drueagurk
Asparges, grønne
Asparges, hvide friske, dåse 
Aubergine
Avocado - meget mættende 

Bambusskud, fra glas eller dåse
Batat - sød kartoffel
Bladselleri
Blomkål, i små buketter, skåret, smuldret, lynstegt. Prøv også de grønne for afvekslingens skyld
Broccoli
Bønner, grønne
Bønnespirer, alle slags

Champignon, hvide, brune
Chili, alle slags efter smag

Endivie

Feldsalat
Fennikel, i skiver, blancheret, letstegt
Forårsløg

Glaskål
Græskar - prøv store tern, bagt i ovn
Grønkål
Gulerod, skiver, tern, firkanter, trekanter. Variér - det fornyer

Hokkaido, en lille velsmagende græskar
Hovedsalat
Hvidkål
Hvidløg

Iceberg

Jordskok
Julesalat, let bitter, derfor rigtig god til MIG, da min mave elsker det. Samme med ruccola

Kartoffel - et utal af muligheder
Kinakål - er faktisk "to i én", den hvide stængel og den grønne top. Prøv at holde det adskilt.
Kinaradise
Kikærter, iblødsat og kogte
Knudekål
Krølsalat
Kålrabi

Løg, skiver, tern, revet

Majroe
Majs, babymajs, løse majs, majskolber, skåret i mindre enheder

Palmemarv, konserves eller på glas
Pastinak
Peberfrugt, i alle farver, i tern, stænger, ringe
Perleløg, friske eller fra glas. 
Persille
Persillerod
Porre, letkogte
Pralbønne, grønne eller lilla


Radise
Rodselleri
Rosenkål, letkogt
Ruccola
Rødbede, rå revet, syltet
Rødkål, rå revet

Savoykål
Selleri
Skalotteløg
Skvalderkål, plukket direkte fra haven, skyllet og rå
Snackpeber
Spidskål
Spinat
Squash
Sukkerroe
Sukkerærter
Sølvbede (bladbede), rå eller kogt
Squash, alle typer

Tomat

Vandkastanjer, på glas

Ærter

Dette var kun grøntsagerne, så der mangler MEEEEEEGET endnu, man kan komme i en salat 
Men grøntsagerne er basis i en salat. 

Bare gå i gang!!