mandag den 9. oktober 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 7 - Det buberske møde - tør du?

Et tidligere indlæg, sat i ny ramme, fordi det hører til her!

Det er farligt at give sig i lag med andre mennesker. Tryggere og sikrere at blive inden døre, ikke at skulle forholde sig til nogen. Og sådanne dage kan vi alle have brug for nu og da.

Men livet bliver først til i samvær med andre. Livet skal sættes på prøve og leves mellem mennesker. Der skal ikke spares på livet bag nedrullede gardiner. Livet skal bides i låret, som Benny Andersen udtrykker det.

Når et jeg møder et du kan der ske mirakler. Hvis vi sætter livet på spil. Ikke hvis vi lever det sikre liv, hvor vi ikke lader os ophidse, hvor vi blot er pæne og korrekte, aldrig bliver vrede, aldrig overstadige, går over gevind,  eller risikerer at forløbe os.  Hvor intet virkeligt kan røre os, fordi vi HAR besluttet, hvad vi mener om livets store spørgsmål.

Men der kan ske det mirakel, at der opstår et møde. Et ægte Bubersk møde. Som forandrer vort liv. Som ændrer vejen. Som rykker ved vore fastmonterede holdninger. Som kommer ind til kernen i livets saft og kraft. Som tvinger os til at tænke om igen. Eller gør os klogere. Eller får blodet i os til at rulle lidt lettere og hurtigere. Som får træernes blade til at synes grønnere.

Når to mennesker snakker med hinanden, er det ikke en relation, men et forhold, der opstår, siger Martin Buber. Hvis vi vel at mærke tør betragte den anden, du'et, som andet og mere end et det. Det er ikke længere et subjekt, der betragter et objekt, men der er to subjekter, der fører en fælles samtale. De åbner for sig selv, og lader den anden komme ind i deres subjektive rum. Man kan undertiden have et jeg-det-forhold til et andet menneske, men man kan kun blive et ægte jeg i relation til den anden som et du, hvor jeget helt er udleveret til den anden i fri og åben dialog. Det specifikt menneskelige er ikke jeget, men forholdet mellem jeget og duet.

Og ja - det kan være farligt, i betydningen at det kan rykke ved noget, som vi måske helst ville have skulle slumre sødt og uberørt.  Vi udsætter os selv derved. Vi gør os også sårbare. Og vi slipper frivilligt kontrollen, og det er der rigtig mange af os, som absolut ikke er vant til.

Det betyder ikke, at vi ikke må være besindige, afbalancerede mennesker, og at vi bare kan vade ind over andre menneskers grænser. Slet ikke. Men det betyder, at vi kommer med alt det, som er os selv, og at vi tror på, at hvis vi vil leve et autentisk liv, så møder vi den anden i åbenhed og tillid og med hele vort væsen.

Det er ikke ethvert menneske, man kan det overfor, men som Løgstrup siger, er vi alle født med en grundlæggende tillid til andre mennesker. Det er først, hvis vi får grund til at være forbeholdne, at vi bliver det. Og det er heller ikke ethvert samvær med en anden, der bliver til et Bubersk møde.

Men når det sker, er det en salighed. Det er dér, livet bliver til. Det er dér, troen på livet genopleves. Det er dér, meningen med livet kan udfolde sig. Det har aldrig noget at gøre med at få RET, og det har heller ikke noget at gøre med at ville omvende den anden. Nej, det er mødet selv, der bliver det overraskende og uforudsigelige - og det jublende glade.

Men det kræver, at vi tør...

onsdag den 4. oktober 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 5 - Det skjulteMen når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (Matt. 6,6) - Det er HEMMELIGHEDEN

"Moderne mennesker beder ikke. Bøn er for børn og svækkede individer. Og dem, der ikke kan klare sig selv. Så det er slut med aftenbøn. Næ - vi vil hellere dyrke mindfullness og andre moderne teknikker"! 

Men når nu bøn skaber ro, nærvær, tilstedeværelse - ja, så er det, som at gå over åen efter vand at ville sætte mindfullness ind i stedet for bøn.  

Og derudover er bøn så meget mere! For Jesus har givet os direkte adgang til universets inderste kraftcenter, når vi  beder i Jesu navn. 


I Jesu navn betyder, at jeg er FRI for mig selv. Her er der præstationsfri zone. Og det er helt lige meget, hvordan jeg er. Her er det Jesus, der præsterer. Og der er fri adgang.

Bøn er så meget

* En opdagelsesrejse
* Samtale, nærvær med Gud
* Et rum, hvor du kan være helt ærlig, uden at være fordømt
* Befrielse - du lægger alle dine bekymringer frem for Gud
* Lettelse - Gud bærer dine byrder sammen med dig

* Forjættelse - det betyder, at Gud lover dig, at han hører dig
* Taknemmelighed
* At lette sit hjerte
* Forbøn - for dem, du elsker - og dem, du er i konflikt med
* Stilhed - hvor du lytter til Gud
* Hengivenhed. 

"Men jeg kan da ikke bede", siger du måske. "Det har jeg aldrig gjort, og jeg ved heller ikke hvordan man gør". 

Du skal bare tale - bruge dine egne ord - tal til Gud. Du skal ikke tænke i formuleringer. Vær ærlig, helt hudløs ærlig. Og lyt så - intenst og åbent. 

Måske er det egentlige problem med bøn, at vores synd og skyld spærrer for tilgangen - for det kan da ikke passe, at JEG er elsket af Gud, tænker du måske. 

Gud hører dig ikke, fordi du har fortjent det. Men fordi han elsker dig. Det ved vi, fordi Jesus fortalte os det. At det gælder ALLE mennesker.  Og han hører dig ALTID 

MIRAKLET ved bøn kan se meget forskellig ud

* Det kan være den hjælp, du pludselig får, når du mister fodfæstet
* Den indre ro, du ikke kunne finde, som nu indfinder sig
* En stille vished om, at Gud tager sig af mig og mine problemer

* En god nats søvn, hvorefter du vågner glad og let om hjertet
* At mit tankemylder stille standser

* At det overhovedet ER muligt, at tro på Gud
* En fortløbende vækst i indre liv og glæde
* At løsningen på et konkret problem viser sig

Underet ved bøn kan være


* Et kendt menneske, som pludselig er der for at hjælpe dig
* Et ukendt menneske, som dukker op ud af den blå luft, lige når du har

   brug for det
* En konkret hjælp via ophævelse af naturlovene

* En engel, som viser sig og måske taler til dig
* At noget viser sig at kunne lade sig gøre, som før var umuligt

* Et syn, åbenbaring, vision
* En forudsigelse, som efterfølgende går i opfyldelse
* Overgivelse af konkret kærlighed og/eller visdom

...og meget, meget mere. Det begynder med din hemmelige bøn. Det fortsætter med miraklerne og måske underne. 


 

lørdag den 30. september 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 4 -

Når jeg skriver om hemmeligheder i forbindelse med mirakler og undere, så bruger jeg ordet i Den Danske Ordbogs 2. betydning. Her står at læse:

Hemmelighed = Forhold, genstand eller lignende der rummer løsningen på et problem eller NØGLEN til forståelsen af noget eller nogens væsen, art, virkemåde, effektivitet eller lignende - især om noget kompliceret, gådefuldt, fantastisk, beundringsværdigt eller lignende.

Kan man FORSTÅ mirakler og undere? Sandsynligvis ikke, hvis vi kun forstår ud fra den betydning, vi normalt lægger i ordet "at forstå". D.v.s. hvad der sædvanligvis forekommer  os logisk,  f.eks. indenfor de fysiske love.

Jeg bemærker, at Den Danske Ordbog hele 3 gange i beskrivelsen af ordet "hemmelighed" bruger udtrykket "eller lignende"! Sikkert fordi ordet er vanskelig at indkredse. Det mærker jeg også, når jeg vil skrive om det, men jeg håber, at jeg ved at dykke ned i emnet fra forskellige vinkler, vil komme dybere og dybere ind til en forståelse - en forståelse, som går ud over den dagligdags brug af ordet:

Når jeg insisterer på, at ordene "mirakler, undere og hemmeligheder" hænger sammen, er det netop i erkendelsen af, at "hemmelighed", som beskrevet ovenfor, skal til, for at vi forstår mirakler og undere.

Og hvad går så denne eller disse hemmeligheder ud på? Grundtvig skrev: Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Det betyder, at du aldrig nogensinde vil komme til at "forstå" begreberne mirakler og undere UDEFRA - du må ind i det, forstå indefra. Investere dig selv. Må ville det for din egen skyld. Ikke for at skyde begreberne ned med en  naturvidenskabelig forståelse af dem, - ikke med en "måle-og-veje-tilgang" til begreberne.

Nej, du må ville det, fordi du higer efter det. Tørster efter at få stillet denne sjælelige sult. Og opnå erkendelse og erfaring af, at det KAN lade sig gøre.

Hvad rummer nøglen til forståelsen? Din ærlige og oprigtige søgen. "Bed, så skal der gives jer - søg, så skal I finde - bank på, så skal der lukkes op for jer"!

Nogle gange sker det i ét nu. Andre gange er det et livslangt projekt. Eller en lang rejse - en søgen, som fører mig længere og længere ind i Guds hemmeligheder, de åndelige hemmeligheder. Måske en zig-zag-rejse, hvor jeg må rundt om mange åndelige hemmeligheder, før jeg forstår med min sjæl og mit sind - med hjertet.


mandag den 18. september 2017

Mirakler, under og hemmeligheder 3 - Et hverdagsmirakel


"Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden, som om alting er".

I dag handler om denne dags transformation - fra ingenting til alting.

Jeg sov, sov sov - og hvis ikke min sædvanlige rengøringsdame skulle komme kl. 12.30, var jeg ikke stået op. Jeg var IKKE udsovet. Havde INGEN energi. Var gået i seng, som jeg plejer (og skal, iflg. min personligt konstruerede døgnrytme) kl. 0.30, og læste til kl. 01.30. Vågnede et par gange, som jeg også plejer, men sov igen.

Ca. 9.00 vågnede jeg, (og skulle normalt stå op) men var total ikke-vågen, og lagde mig til at sove igen. Vågnede igen ca. 11.Stillede uret til 12, hvis jeg skulle falde i søvn igen. Meningen var, at jeg ville ligge og lige så langsomt vågne.

Ja, jeg skal ikke belemre jer med mine trælsheder i øvrigt, men ...

Som dagen skred frem, indtraf det ene glædelige efter det andet:

* Læsning i min daglige bønnebog, lille bøn
* Nødtørftig morgenmad og kaffe
* Erkender, at energien er på lavblus, beslutter at meditere under tegning/maling
* Min datter sender sms'er og ringer. Hun bestilte en dejlig rejse for os to. Det var aftalt i forvejen, at hun skulle gøre det, men hvad hun fandt ud af, glædede mig meget.
* Min havekvinde kom, vi fik en kop kaffe, og jeg beklagede mig lidt.Hun er dejlig at snakke med.
* Jeg havde bøwl med min pc, men det ordnede sig
* Der var stadig mange blommer, som blev plukket ned.
* Tømte opvaskemaskine og satte på plads
* Tømte tørretumbler og lagde tøj sammen
* Ryddede op i en kæmpepapirstak, og fik arkiveret forskelligt.

På dette tidspunkt er jeg forbavset og glædelig overrasket over, at jeg dog har fået lavet LIDT i løbet af eftermiddagen.

* Tager til min "personlige" boghandler, det er "en event", når jeg kommer der, hvad han godt ved.

Jeg siger: "Hvis du kan gætte, hvilken bog jeg skal have i dag, får du 10 kr mere, end bogen koster"
Boghandleren: "Du skal selvfølgelig have Brinkmanns nye"!
Jeg: "Guuud, den havde jeg helt glemt! Jamen, den må jeg da hellere få med"! Jeg går hen og hiver Sørine Gotfredsens bog, som udkommer i dag, ud af en reol. "Bare ærgerligt", siger jeg "men denne her"!

Jeg: "Og jeg skal også have Peter Tudvads bog Manteuffel"!
Boghandleren: "Hvorfor kommer du først nu og skal have den"?
Jeg: "Ja-e, fordi jeg har haft rigeligt at læse i. Men nu vil jeg læse den".
Boghandleren: "Jeg havde en masse af dem, men de solgte ikke, - så nu har jeg ingen. De er sendt retur".
Jeg: "Jamen, så bestiller jeg et eksemplar" -

...og så følger en længere samtale om Peter Tudvad. Jeg skrev til ham på et tidspunkt og spurgte, hvornår hans 2. værk om Dietrich Bonnhoeffer udkom. Han skrev tilbage, at han lige skulle have råd til at koncentrere sig en rum tid om den, så derfor havde han skrevet romanen Manteuffel i mellemtiden, for at tjene nogle penge.Men der havde han forregnet sig. Anmeldelserne var MEGET forskellige, men dog overvejende dårlige. Jeg ved ikke, om det har haft afgørende betydning. De positive skrev, at det var utroligt, hvor meget viden den mand har historisk - og det samme skrev de negative, som irriteredes over det. Jeg bliver jo nysgerrig over den slags dobbelthed, så bl.a. derfor - men også fordi jeg er stor ynder af Tudvads nærmest petitesseagtige tilgang til hans bøgers soberhed og korrekthed MÅ jeg jo læse den.

Hjemme igen får min "gartner" og jeg kaffe og jeg er nu helt på toppen. Helt mit "sommerjeg"

Hvad er der sket?
* Solen skinner
* Jeg blev mere og mere vågen, som dagen skred frem
* Jeg fik "sneget" mig ind i dagen
* Jeg lavede ting, der glæder mig
* Jeg snakkede med to positive mennesker - min gartner og min boghandler

Det KUNNE også være fortsat med at være en dårlig dag - en INGENTING-dag. Nu blev det en ALTING-dag. Hvorfor????

Ja, det er sådan noget, jeg kan grunde længe over. Og der kan findes simple forklaringer a la overnstående. Men JEG kalder det et mirakel. Et af Guds undere, at han dog gav mig denne dag. Måske fik JEG ikke gjort så meget for nogen, men jeg fik så ret så meget af andre. Og det er jeg taknemmelig for.

Nu er det så ikke længere nogen hemmelighed. For nu ved DU det også - at jeg fik en ALTING-dag som et mirakel!!!

tirsdag den 12. september 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 2. Fyldt af glæde over livets under.


Jeg hørte engang en jordemoder sige: Jeg har været jordemoder i 29 år. Ikke desto mindre opleves det som et mirakel, HVER gang jeg er med til at bringe et nyt lille barn til verden.

https://youtube/watch?v=0uLVeLfKsrI
448
Fyldt af glæde over livets under
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Peter Møller 1974
Egil Hovland 1976
1
Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.
2
Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
3
Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.
4
Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.
5
Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
6
Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!

Svein Ellingsen 1971.
Str. 1-5: Jens Kristian Krarup 1974.
Str. 6: Jens Lyster 1978.

Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er, som om alting er et mirakel. Sagt af Albert Einstein. 

Jeg har kendt dette citat i flere år. Og mente da, at jeg forstod det. Men har jeg levet efter det? Har jeg forstået dybden af disse ord? 

Hvis intet er et mirakel, så findes kun det, som jeg selv skaber, selv er herre over, selv kan forklare og forstå, selv vælger!

Hvis alting er et mirakel, så kan livet kun modtages i undren - nærmest barnlig undren -  nysgerrighed, forventning om det gode og glædelige. Og det mirakuløse. I taknemmelighed. 


Og jeg behøver ikke at forstå!

torsdag den 31. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 24. Lettere og lettere.

I takt med, at du bliver lettere og lettere, bliver det lettere og lettere:

* At spise mindre portioner. 
Din krop har efterhånden vænnet sig til, at den ikke behøver så meget, før den melder "mæt"

* At spise det, du ved, er godt for dig
Hvis du opmærksomt har eksperimenteret med forskellige madvarer, kender du efterhånden en hel del til, hvordan du reagerer på forskellige ting. Hvad bliver du let og glad af, og hvad bliver du tung og passiv af!

* At spise det, du ved, du taber dig af
Og igen: Hvis du har spist med opmærksomhed, og også har vejet dig regelmæssigt, som jeg har beskrevet i tidligere blogindlæg, ved du så også, hvad du kan spise, uden at tage på.

* At glædes over hvert kg, du taber
"Glæd dig alt, hvad du formår, over alt det lidt, du når" Sagt af Kumbel, alias Piet Hein, men gælder så sandelig da også meget her.

* At nyde dit gradvist bedre udseende
For nogle mennesker er det nærmest FORBUDT at glædes over og nyde sig selv. Tro mig, jeg kender det! Har været der! Og kender også godt Janteloven: Du skal ikke tro, du er noget - eller i hvert fald ikke mere end - og bedre end os!!! Du skal heller ikke VISE dig!!!
Men at nyde sit bedre udseende, går jo ikke ud over nogen - er jo ikke at tage noget fra nogen. Måske endda tværtimod. For jo gladere, du selv er, jo mere smitter du også af på omgivelserne. Det er logik for almindelige mennesker.

* At krybe i tøj, der sidder godt på dig
Jeg husker, hvordan jeg som lille pige elskede at stå og spejle mig. Indtage forskellige positurer, eksperimentere med udtryk, tøj, frisure osv osv. Jeg har fundet denne lille pige frem igen! Og hende elsker jeg.

* At tro på, at du ER pæn
Denne lille pige lærer jeg af. At jeg GODT må være pæn - og at jeg godt selv må synes det.

* At lade fristelser være i fred
Fristelser holder gradvist op med at være fristelser. Jeg skulle lige smage noget yoghurt med frugt - og kunne slet ikke lide det. Det var ALT for sødt. Flødeskumskager smager heller ikke så godt, som de har gjort. Men jeg spiser jo da ting med sukker eller fedt, f. eks. har jeg lavet syltede hyben, og i dag er det blommedag. Blommer i rom, blommer i rødvin, blommemarmelade m.m. Men disse ting, og i mindre mængder, nyder jeg så til gengæld til fulde.

* At bevæge dig - og endda motionere
Jeg håber, at du, hvis du er mobil nok, nyder at bevæge dig, gå lange ture, dyrke gymnastik, svømning - ja, alt, hvad du kan finde på. For det er dejligt at bruge sin krop! Og jeg selv, som altså ER noget fysisk handicappet, udfordrer lidt efter lidt mig selv. Jeg var nærmest høj i flere dage, da jeg formåede at gå op i et udkigstårn i Munkebo.

* At nyde bare at være til!!!
Åh, hvor jeg ønsker for dig, at du må lære den indre jublende, boblende glæde at kende. Ikke fordi du SKAL noget, men bare fordi du ER. Mange mennesker dyrker i disse år begrebet mindfulness og/eller simple living, og det er såre godt.  I MIN verden hedder det mest Christfulness - som betyder:

At være opmærksomt og ikkefordømmende til stede - i et nærvær i forhold til sig selv, til Gud og til andre mennesker. 

onsdag den 30. august 2017

Tab dig - uden at være på kur 23. FØR og NU!

Kære læsere!

Flere har spurgt, hvordan jeg egentlig ser ud - før som nu!
Så det må jeg jo hellere offentliggøre!

Øverst: Fruen i sine velmagtsdage!
Nederste to: Som jeg ser ud nu!

Efter godt 3 år og minus 28 kg
Signe Schack Ottosens billede.Ingrid Petersens billede.

Ingrid Petersens billede.