onsdag den 12. september 2012

10 gode grunde til IKKE at melde sig ud af folkekirken

http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/ECE1750906/10-gode-grunde-til-at-forlade-folkekirken/

I ovenstående artikel skriver Jens-André Herbener, hvorfor han synes, man skal melde sig ud af folkekirken. Artiklen er overfladisk og tendentiøs, og derfor må han modsiges.
1. At 12.306 danskere meldte sig ud af folkekirken i de første seks måneder af året, skyldes for langt de flestes vedkommende indførelsen af homovielser i folkekirken. Det var en lang og nødvendig debat, som fandt sted op til vedtagelsen - en debat som afspejlede to yderpunkter i kirkens diskussioner, nemlig om biblens bogstav eller biblens ånd skal lægges til grund for kirkens liv. Det glæder mig meget, at det blev biblens ånd, der kom til at bestemme vedtagelsen af homovielser.

At der så er en lille del af folkekirkens medlemmer, der melder sig ud, - jamen, det må jo ske. Og hvis folk melder sig ud alene af DEN grund, så går de jo til andre kirkesamfund, som IKKE går ind for homovielser. Det ville da i det mindste være en logisk konsekvens, og udmærket set i kristent økumenisk perspektiv.

Men bliv dog i folkekirken, når den forsøger at være folkets kirke og dermed forholde sig til de problemstillinger, som opstår i nutiden. Det viser dog blot, at kirken IKKE er stivnet i gammeldags dogmatik.

2. 79.5 procent af befolkningen er stadig medlem af folkekirken, hvilket legitimerer folkekirkens særstatus. Det synes Herbener ikke, det bør gøre, bl.a. fordi kun godt 2 procent går i kirke ugentligt. Nå da da. Det er rundt regnet 112.000 mennesker - UGENTLIGT. http://www.religion.dk/artikel/451641:Interview--Danskerne--Det-er-mit-liv-og-min-tro
Iflg. Peter B. Andersen, som har skrevet den artikel, jeg her linker til, har der været en svag stigning i antallet af kirkegængere gennem de sidste 20 år.

Men BRUGERNE af folkekirken er langt, langt større. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/66840:Kirke---tro--Minikonfirmand-ordning-spreder-sig Som eksempel nævner jeg her minikonfirmanderne, som er i stærk vækst.

Det vil føre alt for vidt at komme nærmere ind på alle de ting, som udgår fra folkekirken, men her vil jeg blot i stikord nævne en lille del af dem:

Dåb, konfirmation, vielser og begravelser. Minikonfirmanter, babysalmesang, spaghettigudstjenester, sangeftermiddage, kirkekoncerter, besøgstjenester, foredragsrækker, studiekredse, bibellæsningskredse, bibelmarathon, alphakurser, spejderbevægelser, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, hospitalspræster og -gudstjenester, fængselspræster og -gudstjenester, sjælesorg, præsternes personlige samtaler med mennesker, missionsarbejde, kristendomsundervisning for voksne, sogneudflugter, aftensang, natkirker, meditationsgudstjenester, kirkekorarbejde, kirkehøjskole, skoletjenester, http://www.folkekirken.dk/nc/folkekirkens-arbejde/folkekirkelige-organisationer/?tx_ablinklist_pi1%5Baction%5D=getviewcatalog&tx_ablinklist_pi1%5Bcategory_uid%5D=7&tx_ablinklist_pi1%5Bcid%5D=901 - linket henviser til 34 forskellige foreninger og organisationer, udgået fra folkekirken.

Alle disse tiltag har kirken som udgangspunkt. Så selv om der til højmessen ikke ser ud til at være så mange, så repræsenterer kirken i Danmark et levende og aktivt liv, som de fleste mennesker i større eller mindre grad kommer i berøring med.

3. At mange kirker må nedlægges, har da intet som helst med nedgang i antal kirkegængere at gøre. I "gamle dage" byggede man kirker, så folk kunne gå eller køre i hestevogn til kirke. I dag er det en overflødighed med moderne transportmidler. I bykirkerne er derfor antallet af kirkegængere temmelig højt, hvorimod det i "udkantskirker" kan være lavt. Dette blot som en naturlig følge af udviklingen. Naturligvis må visse kirker så nedlægges, men til gengæld bygges der flittigt sognehuse og mødelokaler til kirkens øvrige aktiviteter.

4. At så mange vælger at være medlem af folkekirken, er ikke bare, fordi vi er født ind i den, hvad vi i øvrigt ikke er. Vi bliver først medlem, når vi døbes. Så den der med, at vi automatisk er medlem af folkekirken er simpelthen ikke rigtigt. At ens forældre i sin tid valgte at lade deres børn døbe, kommer sig sandsynligvis af, at de - som med alt andet, forældre vælger for deres børn - har villet give dem det, de selv mente var det bedste. Al den tale om, at barnet selv skal tage stilling, når det er blevet gammelt nok, er simpelthen noget vrøvl. Hvordan skulle barnet kunne tage stilling til noget, det ikke ved noget om. Så forældrene HAR taget stilling, når de ikke lader deres barn døbe.

5. I en verden, hvor vi er åbne om mange ting, er der stadig en blufærdighed i forhold til, hvad mennesker tror på. Hvem kan granske nyrer og sjæl på hr og fru Jensen? Selv om de muligvis aldrig sætter deres ben i den danske folkekirke, kan de synes det betryggende og godt, at den dog er der. Hvad i alverden skulle der være galt i det?

6. "Hvis du vil slippe for at betale kirkeskat, så meld dig ud" "Hvis du aldrig bruger folkekirken, så meld dig ud" er endnu nogle af Herbeners argumenter. Ja, det kan man jo gøre, det vil jeg slet ikke argumentere imod.

7. Og så kommer han med det måske trættende, men til alle tider uløselige problem - teodicé problemet - det ondes problem, som går ud på: Hvis der er en kærlig og almægtig Gud, hvorfor lader han så det onde ske? Hertil må i sandhedens interesse svares: Det ved vi ikke! Ligesom vi ikke ved, hvorfor vi er her. Men vi ved, hvad VI skal her. Nemlig forsage det onde, bekæmpe det, afhjælpe det onde, tage os af dem, som lider ondt, gøre godt, hvor vi kan, elske næsten som os selv. Som vi hører i trosbekendelsen: Vi forsager djævelen og alt hans gerning og alt hans væsen. Til den gerning har vi brug for Jesu ord fortolket ind i vor tid, som vi hører om det i kirken.

8. "Hvis du mener, at staten ikke bør forskelsbehandle religioner, så meld dig ud", skriver Herbener. Til det svarer jeg: Hvis du mener, at folkekirken skal have en forrang, så meld dig ikke ud. Mit argument er: Hvis du ikke er ligeglad med, om islam vokser og evt. bliver den største religion, så meld dig ikke ud. Det er den aller aller største beskyttelse mod et mere og mere islamiseret samfund, at vi har et folk og en folkekirke, som står imod med den kristne tro, og som vågner op og kæmper imod. Ikke på denne hadske politiske måde, som vi ser i Dansk Folkeparti, men med vores egen standhaftighed i kristendommen.

9. Angrebene på Luther, lader jeg ligge til en anden god gang. Men "hvis du ikke bifalder den lange række af forbrydelser og overgreb, som kristendommen i de sidste 2000 har været instrumental i, så meld dig ud".  Harbener skriver dog, at det kan folkekirken i dag selvsagt ikke stå til ansvar for. Han synes dog, at kirken skulle beklage det i det mindste. Hertil siger jeg, at det er en uskik, at vi undskylder for fortiden. Vi kan af gode grunde ikke sætte os ind i, hvordan fortidens mennesker levede og tænkte, og vi kan slet ikke sætte os ind i, hvordan kristendommen har kæmpet med andre religioner og med sig selv for til stadighed at gribe og begribe sandheden om Kristus. Men vi kan vel godt sætte os ind i, at der har været korruption, nepotisme, magtbegær, krig, løgn og bedrag dengang, som der er i dag - der er vist ikke stor forskel, selvom vi udøver de samme skammelige ting mere raffineret i dag.
Så at melde sig ud af kirken på det grundlag er da ikke at ville vedkende sig menneskets skyld til alle tider, og tro, at vi heldigvis "er kommet længere". Det er vi ikke. Vi har i dag mere end nogensinde brug for at høre om, hvordan vi bekæmper alle disse ondskaber.

10. Det "universelle, historiske grundvilkår", som Harbener omtaler, nemlig at alle religioner efterhånden uddør, vil jeg gerne bestride. Islam er den yngste af religionerne, 600 år yngre end kristendommen, buddhismen 800 år ældre end kristendommen, og hinduismen endnu ældre. Hvis der er en af disse verdensreligioner, du hellere vil tilhøre, så meld dig ud. Men hvis du på trods af folkekirkens fejl og mangler alligevel mener, at den er den bedste af alle religioner, så vedbliv at være medlem. Ateismen er kun for mennesker, der ikke vedgår, at de også har en åndelig side, men lader denne del af sig selv uddø.

3 kommentarer:

 1. http://politiken.dk/debat/ECE1752065/12-gode-grunde-til-at-vaere-medlem-af-folkekirken/

  Nå, der er andre end mig, der har fået den ide at modsige Harbener. Læs her!

  SvarSlet
 2. Lidt gennemlæsning ville være på sin plads. Det er sjældent en person staver sit efternavn på flere forskellige måder. Det er ganske svært for mig at tage et indlæg seriøst, som end ikke har styr på hvordan personen, som bloggeren kritiserer, staver sit navn.

  SvarSlet
 3. Jamen dog! To gange a i stedet for e?? Jo, jo, så falder hele min argumentation jo sammen, det kan jeg godt se!!!!!!

  SvarSlet