lørdag den 30. september 2017

Mirakler, undere og hemmeligheder 4 -

Når jeg skriver om hemmeligheder i forbindelse med mirakler og undere, så bruger jeg ordet i Den Danske Ordbogs 2. betydning. Her står at læse:

Hemmelighed = Forhold, genstand eller lignende der rummer løsningen på et problem eller NØGLEN til forståelsen af noget eller nogens væsen, art, virkemåde, effektivitet eller lignende - især om noget kompliceret, gådefuldt, fantastisk, beundringsværdigt eller lignende.

Kan man FORSTÅ mirakler og undere? Sandsynligvis ikke, hvis vi kun forstår ud fra den betydning, vi normalt lægger i ordet "at forstå". D.v.s. hvad der sædvanligvis forekommer  os logisk,  f.eks. indenfor de fysiske love.

Jeg bemærker, at Den Danske Ordbog hele 3 gange i beskrivelsen af ordet "hemmelighed" bruger udtrykket "eller lignende"! Sikkert fordi ordet er vanskelig at indkredse. Det mærker jeg også, når jeg vil skrive om det, men jeg håber, at jeg ved at dykke ned i emnet fra forskellige vinkler, vil komme dybere og dybere ind til en forståelse - en forståelse, som går ud over den dagligdags brug af ordet:

Når jeg insisterer på, at ordene "mirakler, undere og hemmeligheder" hænger sammen, er det netop i erkendelsen af, at "hemmelighed", som beskrevet ovenfor, skal til, for at vi forstår mirakler og undere.

Og hvad går så denne eller disse hemmeligheder ud på? Grundtvig skrev: Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Det betyder, at du aldrig nogensinde vil komme til at "forstå" begreberne mirakler og undere UDEFRA - du må ind i det, forstå indefra. Investere dig selv. Må ville det for din egen skyld. Ikke for at skyde begreberne ned med en  naturvidenskabelig forståelse af dem, - ikke med en "måle-og-veje-tilgang" til begreberne.

Nej, du må ville det, fordi du higer efter det. Tørster efter at få stillet denne sjælelige sult. Og opnå erkendelse og erfaring af, at det KAN lade sig gøre.

Hvad rummer nøglen til forståelsen? Din ærlige og oprigtige søgen. "Bed, så skal der gives jer - søg, så skal I finde - bank på, så skal der lukkes op for jer"!

Nogle gange sker det i ét nu. Andre gange er det et livslangt projekt. Eller en lang rejse - en søgen, som fører mig længere og længere ind i Guds hemmeligheder, de åndelige hemmeligheder. Måske en zig-zag-rejse, hvor jeg må rundt om mange åndelige hemmeligheder, før jeg forstår med min sjæl og mit sind - med hjertet.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar