onsdag den 26. september 2012

Adel forpligter

Adel forpligter! Nu er der jo ikke mange adelige tilbage, og det er da heller ikke den gammeldags forståelse af  adel, der menes med denne talemåde. Derimod menes, at de der har meget, skal give til dem, der ikke har meget. Det er en gammel, smuk,  konservativ tanke.
 
Konservatismen ser det som mål at bevare fælles værdier som historie, kultur, tradition, slægt og ære, værdier der eksisterer forud for individet. For den konservative har samfundet en pligt til at drage omsorg for dets svage, og samfundets behov for stabilitet og sammenhængskraft vægtes ofte over individets fri udfoldelse. Dette står i modsætning til f.eks. liberalisme, der ikke tillægger individet ansvar for andre individer. Dermed bliver konservatismen, sammenlignet med liberalismen, en kollektivistisk ideologi.

At der overhovedet findes noget som helst "forud for individet", er ikke på mode i dag. Enhver mener selv at skulle tage stilling til fælles værdier, og kan så let som ingenting forkaste dem, hvis man "synes". Respekten for historie, kultur, tradition, slægt og ære kan ligge på et meget lille sted.

At omsorgen for de svage også hører med i konservatismen, ligger også i udtrykket "adel forpligter". Meget mere, end den ligger i den liberalistiske tankegang, udtrykt i ordene "enhver er sin egen lykkes smed". Så konservatismen indtænker altså fællesskabet og forpligtetheden på fællesskabet. I disse menneskerettighedstider er det bemærkelsesværdigt, at fællesskabet i konservatismen i visse situationer vægtes højere end individets fri udfoldelse.

Er det ikke underligt, at konservatismen i grunden er mere social bevidst, end de øvrige borgerlige partier? Salig Mærsk McKinney Møller havde sine mundheld: "Den der har evnen, har også pligten". Og "fliden er heldets moder". "Ingen dør af hårdt arbejde" "Intet tab skulle ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu". Hr. Møller havde evnen, og han følte også - og forstod, at han havde pligten.

Men at skabe noget, - i sit eget firma, - at se noget vokse, blomstre, at sørge for arbejde til mange mennesker, at sørge for indkomst til Danmark (den med olien, naturgassen og storkapitalen tager vi en anden gang!) og at give tilbage i form af f. eks. kultur - som eksempelvis også Carlsbergs grundlægger gjorde, må give en enorm tilfredsstillelse.

Enhver, som er i stand til at skabe via et stykke arbejde; som er med til at opretholde fælles værdier via sit arbejde; som forsørger sig og sine via sit arbejde; - Kan være glad og stolt. Og enhver, som tjener til dagen og vejen og mere til, har ret til at sige om sig selv. Adel forpligter!!!


 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar