onsdag den 30. oktober 2013

Til dig som er ateist!

   
Du tror
at religion er opium for folket                                                                                                  
Jeg tror
at religion giver livet mening, retning og formål 

Du tror                                                           -
på evolutionen
Jeg tror
på evolutionen

Du tror
at det kun er svage mennesker, der kan tro på en Gud 
Jeg tror                                       
at man via sin erkendelse af, at Gud er “bag” alt, bliver stærkere

Du tror
på fornuften som den øverste lære
Jeg tror
på fornuften, men ikke som den øverste lære

Du tror
på at vi via naturvidenskaben vil finde ud af ALT
Jeg tror
at vi via naturvidenskaben efterhånden vil afkode meget om Guds skaberplan

Du tror
på rationalismen
Jeg tror
på kærligheden

Du tror
at mennesker overvejende har egoistiske motiver til deres handlinger
Jeg tror
at mennesker indeholder både godt og ondt

Du tror
på tilfældighedernes spil 
Jeg tror                                                                                     
på en styrelse

Du tror
at Gud ikke kan eksistere, når han tillader det onde
Jeg tror
at Gud er til, at han indtil videre tillader det onde, og at han er med-lidende

Du tror
at mennesker må klare sig selv 
Jeg tror 
at Gud bruger mennesker i sin gerning

Du tror
ikke på bønnens magt
Jeg tror
på bøn, forbøn, at kunne leve i Guds nærvær via bl.a. disse ting

Du tror
at bøn ikke hjælper på noget
Jeg tror
at bøn hjælper på ALT

Du tror
at der ikke er noget efter døden
Jeg tror                                                                             -
på det evige liv hos Gud

Du tror
på psykologiske grunde til at nogen tror på en gud
Jeg tror
på eksistentielle grunde til at tro på Gud

Du tror
på spild af rum, hvis der ikke findes andre levende væsener “derude” 
Jeg tror
på spild af liv, hvis alt er slut efter døden

Du tror
at der ingen mening er med livet
Jeg tror
både på en – og flere – meninger med den enkeltes liv, og med menneskelivet som sådan

Du tror
at hvis Gud er til, ville der ikke være uretfærdighed til
Jeg tror
på Guds retfærdighed, som langt overgår hvad vi mennesker kan fatte

Du tror
ikke, fordi evangelierne er forskellige
Jeg tror
at evangelierne er forskellige menneskers testamenter og derfor forskellige

Du tror
ikke, fordi der er så mange kirkeretninger
Jeg tror                                                              -
at der er så mange kirkeretninger, fordi mennesker er forskellige og lægger hovedvægten på forskelligt.

Du tror
ikke, fordi bibelen modsiger sig selv 
Jeg tror
at bibelen er skrevet af beåndede mennesker, som har opfattet forskelligt

Du tror
ikke, fordi alle kirkelige retninger vel ikke alle kan have ret
Jeg tror
at det er prisværdigt at ville finde sandheden, selv om man farer vild undervejs
                                                                                                        
 Du tror
at jeg danner fantasifostre i min hjerne
Jeg tror
at du ikke vil kendes ved den åndelige del i din hjerne

3 kommentarer:

 1. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

  SvarSlet
 2. Jeg synes at du skyder mig nogle opfattelser i skoene og skærer alle ateister over en kam. Jeg er vel hvad man kan kalde agnostisk ateist – jeg tror ikke på Gud, men jeg VED ikke at Gud eller det guddommelige ikke ekstisterer.

  Du tror at religion er opium for folket. Jeg tror at religion giver livet mening, retning og formål.
  Jeg er bestemt enig i, at religion giver og har givet mennesker mening med livet. Religion har givet
  folk en samhørighed, et normfællesskab og den gensidige tillid, der er nødvendig for at skabe et udviklet samfund. At jeg ikke tror på Gud betyder ikke at jeg ikke anerkender religionen og dens betydning – både for det enkelte menneske og og for menneskeheden.

  Religion har været brugt til meget ondt, bl.a. at undertrykke en masse mennesker, men det betyder ikke at jeg mener at religion i sig selv er ondt.

  Du tror at det kun er svage mennesker, der kan tro på en Gud. Jeg tror at man via sin erkendelse af, at Gud er “bag” alt, bliver stærkere
  Jeg tror bestemt ikke at det kun er svage mennesker der tror på en Gud. Jeg synes bestemt det giver mening at finde styrke hos sin Gud.

  Du tror på rationalismen. Jeg tror på kærligheden
  Jeg kan ikke se at de to ting er hinandens modsætning. Jeg tror ikke at vi kan rationalisere os til alt. De vigtiste ting i livet foregår i mellem-menneskelige relationer og kærligheden – både den nære og den mere abstrakte er det der virkelig tæller.

  Du tror at mennesker overvejende har egoistiske motiver til deres handlinger
  Jeg tror at mennesker indeholder både godt og ondt
  Jeg tror også at mennesker indeholder både godt og ondt. Og jeg tror at nogle mennesker handler overvejende egennyttigt – men overordnet tror jeg på det gode i alle mennesker.

  Du tror på spild af rum, hvis der ikke findes andre levende væsener “derude”
  Jeg tror på spild af liv, hvis alt er slut efter døden
  Her mener jeg at der er tale om to vidt forskellige ting. At man tror på Gud udelukker vel ikke at der kan være liv på andre planeter? Men mindre man selvfølgelig tager bibelen helt bogstaveligt.
  Jeg har svært ved at tro på at der ikke er liv andre steder i rummet, men det gør hverken fra eller til i forhold til om jeg tror på Gud eller ej.

  Hvis alt er slut ved døden – hvilket jeg tror – er der så meget desto mere grund til at få det bedste ud af det. Spild af liv er i min optik at leve hele sit liv efter noget der måske, måske ikke sker når man dør.

  Du tror at der ingen mening er med livet
  Jeg tror både på en– og flere– meninger med den enkeltes liv, og med menneskelivet som sådan
  Jeg tror ikke der er en overordnet mening med menneskelivet. Men jeg tror på både en og flere meninger med den enkeltes liv. Det er en mening man selv er nødt til at skabe i samhørighed med andre.

  Med hensyn til modsigelser og forskellige kirkeretninger, så er det ikke det der gør at jeg ikke tror – jeg kan faktisk ikke sætte ord på hvorfor jeg ikke tror – det gør jeg bare ikke.

  SvarSlet
 3. Ja, jeg skyder alle over én kam, det ved jeg godt. Mit indlæg var faktisk en opsummering af samtaler, jeg har med en god ven. Men nu ER det her jo en provo-blog, ikke? Og jeg fik da dig ud af busken.

  Jeg er naturligvis enig med dig i, at religionen og ikke mindst kristendommer har været brugt til meget ondt. Jeg mener, at det ikke skyldes kristendommen, men kristenheden.

  Nej, rationalismen og kærligheden er ikke hinandens modsætninger. Når jeg stiller dem op overfor hinanden her, er det fordi jeg oftest hører fornuftsgrunde til ikke at kunne tro på Gud. Det er et sprog, som religionen ikke kan, og ikke skal forstå. Og jeg er selvfølgelig helt enig i, at det vigtigste af alt er de mellemmenneskelige relationer, og her er kærligheden vigtigst.

  Jeg tror heller ikke, at spild af rum og menneske har ret meget at gøre med hinanden. Men jeg undrer mig over, at ateister ikke har besvær med at tro, at der findes levende væsener andre steder i rummet, hvorimod de ikke kan tro på noget metafysisk

  Jeg kan kun være enig med dig i, at det handler om at bruge sit liv så godt som muligt her og nu - uanset om der er noget herefter eller ej.

  Tusind tak for din respons. Gode tanker! Jeg brygger videre på nogle af dem, bl.a. om livets intensitet og autenticitet har at gøre med, om man tror på et liv efter døden.

  Vi snakkes ved, Emil!

  SvarSlet