mandag den 20. oktober 2014

Næstekærlighed eller "næstekærlighed"!

Hvad er næstekærlighed? Det forekommer mig, at det ved alle danskere da, eftersom alle taler om det. Men da danskerne groft sagt deler sig i to lejre, når talen er om, hvor mange flygtninge vi skal modtage, kunne man få den tanke, at enigheden i fortolkningen af næstekærlighedsbegrebet ikke er så entydig endda.

Jeg glædede mig derfor i går aftes meget til at høre, hvad de to debattører i aftenens dead-line med Adam Holm som vært, ville have af fornuftige ting at sige om det. De to debattører var Anders Gadegaard, domprovst i København, og Sørine Gotfredsen, journalist og teolog. Og det var rigtig interessant - af flere grunde.

Først og fremmest fordi debattørerne opviste en ærlig interesse i at klargøre, hvad de hver især mener med begrebet, - hvad der desværre ikke altid er hensigten i disse debatter. Det synes ofte, som om hensigten er at tryne hinanden med lede under-bæltestedet-argumenter. Det slap vi for i går.

Men hvor er det, at vandene skiller? Jeg vil prøve at opridse, hvordan  de to definerer begrebet, og forskelligheden imellem dem. Aftenens tema lød: Næstekærlighed - er det at modtage flygtninge? Og i så fald: Hvor mange. Vi fik i oplægget at vide, at Danmark i år modtager 20.000 flygtninge.

Sørine Gotfredsen: Det er IKKE næstekærlighed, når man vil drive politik på begrebet, for så bliver man  nødt til at relativere det. Men næstekærligheden er absolut og grænseløs. Og i det øjeblik man laver politik på det, bliver man jo nødt til at forholde sig til, hvor mange flygtninge, man så vil og kan tage. Her sætter mennesket sig så i Guds sted og bestemmer, hvornår det skal ophøre.

Hvem er næsten da? Det bliver et luftigt og uforpligtende og et alt for letkøbt begreb,  hvis det gøres politisk. Næstekærlighed stiller en fordring og kræver et ansvar af den enkelte, en hensigtserklæring er ikke næstekærlighed. Menneskesyn og fordring må ikke blandes sammen, det udhuler begrebet næstekærlighed. Hvis det politiseres, bliver begrebet noget, der ligger udenfor mit liv.

Anders Gadegaard: Vi kan ikke argumentere os frem til, hvor mange flygtninge det vil være næstekærligt at tage. Men vi kan bruge næstekærlighedsbegrebet som inspirationskilde og for at have et perspektiv på den politik, vi fører.

Eksempel: Martin Luther mente, at det var forkert at tage ågerrenter. Det var det samme som at være ligeglad med næsten. Sådan skal man tænke!

Fordringen, der stilles til den enkelte om at vise næstekærlighed,  kan netop være en inspiration til lovgivningen. Den religiøse lov kan derfor godt ligge til grund for den politiske.

Så vidt de to debattører. Hvad er de uenige om?

Jeg har "spurgt" Søren Kierkegaard, som viede det meste af sit liv til at beskrive kærlighedens væsen: Man kan ikke remse en masse gerninger op, som er kærlige, fordi kærligheden altid ligger i hensigten. Nå, har A.G så ret? Nej, for "ægte kærlighed er altid en forandring i én selv", en holdningsændring fra egoisme til næstekærlighed. Har S. G. så ret?

Jeg konkluderer: I samme øjeblik, man har ophøjet næstekærlighedsbegrebet fra at gælde én selv, det enkelte menneske - til at gælde som en lov, ja - da har man ophævet det, for i begrebet ligger, at der er et "jeg" og et "du", at der er et personligt forhold til stede, først og fremmest gældende ens nærmeste, men også enhver, man møder på sin vej.

Men er det da ikke smukt og rigtigt at udvise næstekærlighed, selv om det gælder mange mennesker på én gang. Jo, men lad være at kalde det næstekærlighed, så udvandes begrebet.  Det hedder medmenneskelighed, hjælp til nødlidende. Og det er en humanistisk holdning, som alle og enhver kan gå ind for, så vidt vides, men som ikke er en speciel kristen holdning  Vandene skiller der, hvor vi skal blive enige om hvor mange, hvordan osv, altså rent praktiske ting. Og DET er et politisk spørgsmål, udelukkende bygget på en relativ humanisme, et pragmatisk problem,  hvad det også SKAL være.

For mig lyder det, som om de samme mennesker, som normalt ikke er meget for kristendommen og alt dens væsen, her har taget et kristent begreb og gjort det sekulært, for dog - hvis nogen ikke skulle opdage det - at slå folk oveni hovedet med det, for hvem mener ikke, at næstekærlighed er GODT???

Ingen kommentarer:

Send en kommentar