tirsdag den 28. oktober 2014

Mennesker i mit liv 15 - Benneth Østergaard Petersen

Der har været mennesker i mit liv, som kun har været der en meget kort stund, men som har haft så stor betydning, at det ændrede mit liv og gav det ny mening og retning. Et af disse mennesker er Benneth Østergaard Petersen.

Jeg gik på Esbjerg Børnehaveseminarium fra 1970 - 73, og jeg gik på det 1. hold, efter at uddannelsen til børnehavepædagog var blevet 3-årig. Hidtil havde den kun været 2-årig. Det trak ud med at få lovstoffet på plads fra ministeriets side, så mit hold begyndte uden bekendtgørelse, hvilket må siges at have været en fordel, for "alt kunne lade sig gøre". Der var selvfølgelig en lovhjemmel for uddannelsen, hvilke fag og deslige, men selve indholdet kunne vi selv fastlægge.

Det var dog bl.a. fastlagt, at vi skulle have et ugekursus i etik, og til denne undervisning "fremtryllede" vores rektor Inger Madsen, kaldet Mads, pastor Benneth Østergaard Petersen. Jeg ved ikke, om han på daværende tidspunkt var blevet provst, men i hvert fald blev han det. Jeg ved heller ikke, hvorfor Mads mente, at netop han ville være en fortræffelig underviser.

Men det viste han sig at være. Ikke mindst, fordi han trævlede såkaldt selvfølgelige begreber op for os - eller rettere: Fik os selv til at gøre det. Hvad er etik? Hvad er moral? Er det det samme? Hvad er "det gode liv"?

Vi var 48 elever, som fulgte dette kursus, og vi blev fuldstændig bjergtagede af denne præst og hans undervisning. Han var vistnok grundtvigianer, men han havde en eksistentialistisk tilgang til sit fag - og han underviste os i eksistentialismens begreber - så vidt det nu kunne lade sig gøre på blot en uge.  Vi talte om "valget", "skyld", "ansvar", "livets mening", "angst", "frihed"- vi hørte om Sartre og - ikke mindst Søren Kierkegaard.

Da ugen var omme, ville vi have mere. MEGET mere! Det kunne vi også godt få, for sagen var den, at seminariet havde pligt til at oprette tilvalg, blot der kunne samles et hold på mindst 12 elever. Ok, det kunne der nemt. Vi ville gerne have haft pastor Østergaard til at undervise os mere, men det havde han ikke tid til. Så fik vi en anden særdeles glimrende lærer, Villy Schrøder, som underviste os i eksistentialisme.

Vi blev jo hurtigt klar over, at eksistentialismen havde en ateistisk gren med Jean-Paul Sartre som guruen, og en kristen gren med Søren Kierkegaard som ophavsmand. Så da vort kursus i eksistentialisme var ovre, ville vi have et mere, denne gang om Søren Kierkegaard.

Nu må man vide, at denne tid, begyndelsen af 70'erne, var de rødes tid. "Man" var venstreorienteret, især hvis man var ung, og da vældig meget især, hvis man var pædagog og pædagogstuderende. På vores lokale værtshus havde vi godt nok en "fight" med de lærerstuderende, som syntes vi pædagogstuderende "havde jord i hovedet". Det var lige efter de lilla bleers tid.!

Så vore lærere på seminariet, og da især vor kære rektor, rev sig i håret, for hvad lignede nu det, at der kom sådan et hold ind i "den frigørende pædagogiks tid" og ville lære om Søren Kierkegaard?? Men der var ikke noget at gøre, vi var over 12 elever, der ville arbejde med Søren Kierkegaard, ville finde ud af mere om ham, og vi var temmelig sultne.

Så skaffede Mads os en gedigen kapacitet udi Søren Kierkegaard, i hvert fald i vores område. Vi fik præsten i Sønderho, pastor Hans Brinck, som underviser, og ham blev vi lige så glad for, som vi havde været for både Østergaard Petersen og Villy Schrøder. Han tog os virkelig under sine vinger, og vi sluttede kurset af ovre hos ham i præstegården, hvor han ca. kl. 06.00 søndag morgen sagde, at nu blev han nødt til at forlade os, for han skulle lige forberede sin prædiken til kl. 10.00.

Her begyndte mine studier i Søren Kierkegaard og eksistentialismen, og hermed ændrede mit liv retning. Jeg fandt dengang ud af, at hvis jeg skulle læse de samlede værker med samme hast som hidindtil, ville det tage mig 42 år. Det kom nu ikke til at passe, jeg læste dem på få år, og har genlæst og genlæst dem, gået i adskillige studiekredse, til adskillige foredrag osv osv om denne mand og hvad han har afstedkommet.

Men alt sammen sat i gang af en enkelt uges undervisning af en fantastisk mand.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar