torsdag den 19. december 2013

Gensidig forsørgerpligt - og dens retorik!

Gensidig forsørgerpligt! Tvinger folk til at gå fra hinanden!

Hvad er dog det for noget forbandet sludder???Som jeg lige har hørt på TVSyd, udtalt af talsmanden for en af demonstrationerne i dag

Gensidig forsørgerpligt er et begreb inden for socialpolitikken i Danmark. Fra 2014 er loven om aktiv socialpolitik ændret, således at samlevende par får samme status som ægtepar, dvs. at de har pligt til at forsørge hinanden. Dermed beregnes husstandsindkomsten og husstandens samlede formue som ét, når der skal tages stilling til om den ene part har ret til kontanthjælp. Ifølge tænketanken Kraka betyder den nye lovændring, at 12.000 fremover skal forsørges af ægtefællen Andre steder regnes der med 8.000.:

Man vil  kunne forbedre sin situation ved faktisk at blive gift, da det vil være muligt for ægtefællen at spare skat ved at udnytte den anden ægtefælles u-udnyttede fradrag. For samlevende er dette ikke muligt. Det er da vist første gang i mands minde at det at være ægteviet kan medføre nogle skattemæssige fordele fremfor at leve papirløst.

Faktisk ville man  med samme logik kunne sige: Gensidig forsørgerpligt tvinger folk til at blive gift.

Det her handler om rimeligheden af, at det offentlige skal forsørge en, selv om man lever sammen med en direktør, præcis som om man var gift, siger Anna Mee Allerslev(R), beskæftigelses- og integrationsborgmester, København

»Jeg vil ikke bilde nogen ind, at de her regler ikke kommer til at få nogen betydning for nogen familier. Men jeg vil holde fast i princippet om, at uanset om man er gift eller kærester, så bør samme regler gælde. Og kan man, så bør man også forsørge sig selv og sin familie«, siger hun.

Det er jeg fuldstændig enig med Mette Frederiksen i. Og det er DET princip, som vi må holde overordnet alt det andet ævl, som lukkes ud i den anledning!

»Omvendt er det også vigtigt at slå fast, at hvis ikke man kan forsørge sig selv eller familien, så skal vi have et ordentligt socialt sikkerhedsnet. Men du skal jo op og tjene, hvad der svarer til to personer på kontanthjælp – dvs. ca. 28.000 kr., før du skal egenforsørge. Så der er altså ikke tale om familier, der ikke har indtægt. Og meningen er jo heller ikke, at man skal blive på kontanthjælp. Sigtet er jo, at folk flyttes ud på arbejdsmarkedet«, siger Mette Frederiksen.

Talsmanden udtalte, at den gensidige forsørgerpligt for ugifte sandsynligvis er grundlovsstridig.

Siden 1925 har det været et princip, at ægtefæller gensidigt forsørger hinanden.

”Her laver man en lovændring, der berører grundlovens garanti til hver enkelt om, at den, der ikke kan forsørge sig selv, eller hvis forsørgelse ikke påhviler andre, har ret til hjælp,” siger Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet.

Sjovt nok står der ikke "den, der ikke kan forsørge sig selv", men "den, der ikke kan forsørge sig eller sine".  Er ens samlevende ikke ens nærmeste "sine"??

§ 75.
Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.
 
Og at underkaste sig disse forpligtelser, er vel også dem, som folketinget vedtager, altså nu gensidig forsørgelsespligt
 
"Vi mener at det er urimeligt, at staten indfører en lovgivning som vil betyde, at en kontanthjælpsmodtager skal sættes på lommepenge hos den samlevende", skrives der på siden "Nej tak til gensidig forsørgelsespligt".
 
Jamen hør nu da lige: Hvis nogen bliver sat på lommepenge hos den samlevende, kan det dog aldrig være statens ansvar, men ene og alene den samlevendes. Eller mener man i fuld alvor, at i alle ægterskaber, hvor der jo er gensidig forsørgelsespligt, er ægtefællen sat på lommepenge?? Hvorfor fremmane en kulturpraksis, som var gældende op til 50'erne, og derefter nærmest død?
 
Så udtalelser som "...tvinger folk til at gå fra hinanden" og "...sættes på lommepenge hos den samlevende", er så overdrevne og dumme, at det ganske tager fokus fra det, det kunne handle om, nemlig hvordan mennesker kan forsørge sig selv og sine, og dermed undgå at ligge det offentlige til last.
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar