mandag den 9. februar 2015

Underholdende under-holdning

Ord er sjove, og engang imellem standser jeg op ved et, for at undersøge og smage på, hvad det betyder. Som nu dette ord UNDERHOLDNING.

Enhver ved jo da, hvad det betyder, ikke?

* Er der noget, der ligger under den der holdning?
* Er der en holdning i den der underholdning?
* Og er det en holdning, som ligger under et eller andet?
* Hvad er det i så fald, der ligger under?
* Eller ligger den under for noget?
* Eller betyder under, at der er noget, der er underforstået?
* Hvis det betyder under holdning, hvilken holdning er det så under?
* Kan der findes underholdning, som ikke er underholdende?
* Og ja, det kan der! Men hvorfor bruges så samme ord?

Det er meget lettere at stille spørgsmål, end at svare på dem.

Ad 1: Er der noget, der ligger under den der holdning? Ja, det kræver vel først, at man finder ud af, hvad "den der holdning" så er, før man kan tale om noget, der ligger under. For under rangordner jo "den der holdning"!

Ad2: Er der en holdning i den der underholdning? Det er der sandsynligvis, for i og med at man overhovedet laver noget, ligger der en holdning bag. Så vil der være slige ordkløvere, som vil påstå, at det behøver der ikke. Men så er det den holdning, der ligger bag, nemlig at der ikke er en holdning.

Ad3: Og er det en holdning, som ligger under et eller andet? Ja nu skal vi til at tænke og selv prøve at indordne en given underholdning i en rangfølge. Hvis ellers det er andre underholdninger, som ligger under. Det kunne jo også være holdninger, som ikke har noget med underholdning at gøre. Men at man måske bare har indkorporeret en given holdning i et givent underholdningsprogram. Måske for at lave satire!

Ad 4: Hvad er det i så fald, der ligger under? Da dette ikke handler om en bestemt type underholdning, men udelukkende er et teoretisk foretagende, vil vi blive i de teoretiske termer. Underholdning behøver på ingen måde at være harmløs og uden holdning, men holdningen kan godt være under-lødig, under-gørende, under-fuld, under-lig. - eller under-liggende. Et interessant stykke arbejde pågår så med at dechifrere, hvad der ligger under.

Ad 5: Eller ligger den under for noget? Se, så bliver det opgaven at finde ud af, hvad det i så fald er. En slunken økonomi? Et bestemt synspunkt? En bestyrelse? Altså en holdning, der ligger under for et eller andet.

Ad 6: Eller betyder under, at der er noget, der er underforstået? Ja, det kan det sagtens gøre. Der kan ligge en holdning under, som det formodes modtageren bekendt, ellers er det ikke under-holdende. Så er det en fuser, hvad underholdning også godt kan være.

Ad 7: Hvis det betyder under holdning, hvilken holdning er det så under? Sandsynligvis en politisk, for politik er en alvorlig ting, og holdningen i underholdning er eo ipso den politiske under-legen.

Ad 8: Kan der findes underholdning, som ikke er underholdende? Sikke et dumt spørgsmål! Men burde det så ikke hedde noget andet? Så man ikke forveksler det med den øvrige underholdning? Det vil jeg lige tænke nærmere over, - faktisk svært spørgsmål, når jeg sådan tænker mig om.

Ad 9: Og ja, det kan der. Men hvorfor bruges så samme ord? Se, det er et godt spørgsmål, som man altid svarer, når man ikke kender svaret. Det er måske for at det ikke skal være alt for indlysende for  brugerne af underholdningen, at den ikke er underholdende. Aha! Så faktisk burde den gode underholdning hedde overholdning?

Kors, hvor du pjatter, kone!!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar