mandag den 25. november 2013

Hvad er retfærdig løn?

Fire tankeeksperimenter:

1. Det er retfærdigt, at alle får lige stor løn.
Tre personer skal have løn:

Hr. Andersen er industriarbejder med kone og 3 børn.
Fru Jensen er lærer og eneforsørger med 1 barn.
Hr. Nielsen er tandlæge og enlig uden børn.

Hvis de får samme løn, er det så retfærdigt? -  eller?

2. Det er retfærdigt, at alle får løn efter behov.

Hr. Andersen har stor familie, og derfor får han størst løn.
Fru Jensens familie er mindre, og derfor behøver hun ikke så stor løn som hr. A.
Hr. Nielsen, der er enlig, behøver mindst.

Er det retfærdigt? - eller?

3. Det er retfærdigt, at alle får løn efter anstrengelse (indsats).
Men  hvad er anstrengelse? Hvilken indsats er størst?

- At arbejdet kræver lang og kostbar uddannelse?
- At arbejdet giver et stort ansvar?
- At arbejdet er fysisk eller psykisk anstrengende?
- At arbejdet giver skader og nedslider krop og sjæl?
- At arbejdet er uden megen trivsel og er meget beskidt?
- At arbejdet giver lav anseelse, status?

4. Det er retfærdigt, at alle får løn efter arbejdets resultat.
Resultatet af A.'s arbejde er industrivarer, som sælges til udlandet og giver Danmark penge.
J.'s arbejdsresultat består i, at børn bliver harmoniske, glade og dygtige samfundsborgere.
Resultatet af N.'s arbejde er bedre sundhed.

Men hvordan kan man sammenligne industrivarer, glade børn og sundhed? De er vel lige værdifulde og nødvendige? Skal de alle have lige løn, hvis man betaler efter arbejdsresultat.

Kom frisk med dine bud!!!!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar