torsdag den 21. maj 2015

Jeg blev bortført af aliens 4.

Jeg trak vejret dybt, og Athor sagde, at nu kunne jeg ikke rumme mere lige nu, så han ville tage mig med ud i rummet, hvor den store bjergkrystal stod.

Dette er masterenergien, sagde Athor. Fra den udgår energi til alle de øvrige krystaller, som bruges til mange forskellige ting. Det er også muligt at forene energien fra alle krystallerne, men det bruges kun, når vi skal opnå en dematerialisering. Athor tog mig med hen bag den store krystal, og her var et område, som henlå i dunkelhed. Men Athor gik hen til en af de krystaller, som stod nærmest den store, og fnyste på den, og straks oplystes den store krystal.

Nu kan vi besøge andre galakser, og de planeter, som mine brødre tilser derude, hvis vi vil. Af og til kan vi hjælpe hinanden med specielle opgaver, fordi hver af os 7 har særlige evner i åndelig energi. Hvis jeg går ind i feltet, som er dunkelt lige nu, men samtidig tager en af de 7 omkringstående krystaller med, kan jeg komme derhen, hvor krystallen hører hjemme, når masterkrystallen er aktiv.

Måske kunne du tænke dig at besøge en af de andre planeter med mig, sagde Athor, men lige nu må vi koncentrere os om denne her. Nu har jeg blot vist dig, hvordan det fungerer.

Vi gik tilbage til det store rum, hvor "computerne" og de store skærme befandt sig. Her kan vi se, hvad der sker på alle de 7 planeter, hvor der er intelligent liv, sagde Athor. Men vi ser det ikke i fysiske billeder, som du nok er vant til, vi ser det i energiniveauer - og i mange forskellige energier, alt efter hvad vi stiller ind på. For os er de åndelige energier det, som er vigtigst for planeternes liv og overlevelse og udvikling. De væsener, som bór der, er meget forskellige fra planet til planet. Xenonerne, som bor på denne planet, er nok dem, som ligner menneskene mest, skønt de også afviger en hel del.

Hvad er det for nogle prøver, I har taget fra mig, og hvad skal I bruge dem til, spurgte jeg. Uha, svarede Athor, vi har taget en mængde prøver, og vi har kortlagt og vil komme til at kortlægge mange ting via scanneren. Blodprøver, lymfeprøver, DNA-prøver, knoglemarv, hormonprøver osv osv. Jamen jeg er jo en gammel kvinde, hvorfor har I ikke taget en ung. Jeg er jo heller ikke fertil, så jeg forstår det altså ikke.

Du er heller ikke den eneste, som vi bruger her, svarede Athor. Men du er meget egnet p.g.a. de ting, jeg tidligere nævnte for dig: Din svingningssekvens, din fantasi og din realitetssans. Især din svingningssekvens er ret sjælden. Det skyldes især arven fra din farmor, som vi også havde en rigtig god kontakt med. Min farmor? udbrød jeg. Jamen hun døde jo som ret ung og som sindssyg. Ja, hun fik desværre en tumor i hjernen, sagde Athor. Vi var dengang ikke så gode til at balancere vore chips, som vi er blevet siden.

Vil det sige, at det var p.g.a. jer, at hun udviklede denne tumor, som hun blev sindssyg af? sagde jeg. Desværre ja, svarede Athor.

....fortsættes!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar