onsdag den 20. maj 2015

Jeg blev bortført af aliens 3

Jeg sætter mig for foden af Athor, og han begynder langsomt og med en sagte men fuldtonende stemme at fortælle.

Jeg ved, at du har læst om den egyptiske farao Akhnaton, siger han. Akhnaton var det første menneske i den tid, som jorden har optegnelser om, som vidste, at der kun findes én gud. Det var ikke tilfældigt, for hans mor kom fra Messopotamien, hvor der fandtes et folk, som var gudsinspireret, idet gamle tiders kæmper, som var af gudelig oprindelse (det kommer jeg tilbage til) plantede deres sæd i jordiske kvinder af denne stamme. Men Akhnaton,som jo selv var efterkommer af denne stamme,  var forud for sin tid, og det gamle Amonpræstedømme kunne ikke acceptere tanken om kun én gud. Det var først langt senere, at Abraham, som kom fra Ur i Kaldea, medbragte denne tro på én gud.

Med hele Akhnatons tro på Ra, solguden, havde han grebet og begrebet en lille del af den store universelle tro på Gud, som både du og vi blot kalder ham. Akhnatons nye religion var kun aktiv i Egypten i ca 30 år, og den gik til grunde med hans død. Det vidste vi jo godt, at den ville, men det var vigtigt for os, at Ra-troen kom til jorden, så vi kunne forankre den der, og så vi kunne bygge videre på monoteismen herudfra for menneskene.

Senere endnu i tidens fylde, kom Jesus til jeres Jord for at fuldende det arbejde, som begyndtes så mange år tidlige i Messopotamien.

Her på Xenonium arbejder vi med at skabe grundlaget for åndens arbejde - som i kristendommen senere kom til at hedde Helligåndens gerning. Vi har et hierarki, hvor vi er 7 ældste her, som hver står for en enkelt del af dette arbejde, og vi har hver sit univers, som vi skal sørge for. I denne galakse er jeg den ansvarlige, men over os alle er Jesus, som er Guds søn. Men det ved du jo godt.

Athor smilede til mig og klappede mig faderligt på skulderen. Jeg trak vejret dybt, for der var meget, jeg skulle fordøje. Vil du spørge om noget, spurgte han? Åh, der er så meget, jeg gerne vil vide, svarede jeg. Men først: Hvorfor skulle jer herop?

Du vidste jo allerede, at vi var her, sagde han. For ca 15 år siden kom du på sporet af os, men så måtte du hellige dig dit jordiske liv og dens mange emner. Du havde nok at gøre på det tidspunkt, med at tage dig af de ting, du er ansvarlig for. Men nu vil vi undersøge, om Jorden er klar til at gå videre i næste udviklingstrin. Og her skal vi bruge prøver fra dig til at kortlægge mange forskellige ting desangående.

Næste udviklingstrin? spurgte jeg. Ja, svarede han. Jesus såede det ultimative kærlighedsfrø hos jer, og han banede vejen mellem jeres jordiske død og livet bagefter ved sin opstandelse. For han måtte forankre dødsriget med livet på Jorden for at bane vejen. Men nu er det tid for menneskene at komme videre, for Jorden er i fare for udslettelse af jer selv, hvis ikke vi griber ind. Der er mange mennesker, som er åndeligt søgende, men jeres kundskaber forbliver på de lavere svingsningsniveauer, og de skulle gerne snart hæves højere op. Mange af jeres videnskabsmænd har været åbne overfor vores inspirationer, men andre har desværre søgt egoismens og materialismens veje, så der er opstået en ubalance.

....fortsættes!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar