fredag den 23. november 2012

Israel/Palæstinakonflikten

Som så mange gange før er konflikten mellem Israel og Palæstina blusset op igen. I den anledning er jeg ofte blevet spurgt: "Hvem holder du med"?
 
Der er ikke nogen, jeg holder mere med end andre, for hvis man spørger, hvem der har mest ret til at være der, så kommer det helt an på, hvilken tid man peger på i historien. 3.000 år før Kr. var der både jøder og araber i det område, vi kalder Palæstina, men de var nomader. Som vi jo ved fra GT opstod staten Israel under David omkring år 1000 før Kr. Og som vi bl.a. ved fra N.T. var området under Det Romerske Imperium i længere tid. Efter Jerusalems fald i ca år 70 blev jøderne drevet ud og spredtes over hele Mellemøsten og Europa. Herefter dominerede de kristne i området, indtil Islam hastigt voksede efter 600-tallet, og fra ca 1500 hørte området til Det Osmanniske rige. Og det gjorde det faktisk indtil slutningen af 1800-tallet, hvor den politiske bevægelse Zionismen opstod. Bevægelsen gik – og går – ud på at få oprettet en Israelsk stat i området. Efter 1. verdenskrig kom området under engelsk kolonisation, og herefter begyndte også araberne at arbejde på at få deres egen stat. Efter 2. verdenskrig var der skabt grobund i verden som helhed for at jøderne skulle have deres eget land, – de var i forvejen også begyndt at slå sig ned der i større og større tal. England overlod det til FN at sørge for fordelingen af landene. På det tidspunkt var ca en tredjedel i Palæstina jøder, resten arabere. Men jøderne fik tildelt ca 56 pct. af landet, araberne 42 pct og Jerusalem skulle være international. Palæstina skulle bestå af Gazastriben og en del af Jordans Vestbred, men allerede dagen efter udbrød der krig, idet israelerne besatte de områder, der var tiltænkt palæstinenserne. Siden har der været uroligheder, som mange forskellige parter har forsøgt at løse.

Hermed mit historiske oprids af Israel/Palæstinakonflikten. Så gad jeg godt se den, der med nogen ret vil hævde, at det ene folk har mere ret til at være der end det andet. Den almindelige befolkning – både blandt israelere og palæstinensere - går ind for at dele området, så der dannes 2 stater. En mindre del af befolkningerne, som mest består af intelligensiaen, mener, at landet skal være ét, og at man må kunne finde ud af at leve i fredelig sameksistens. Men herudover kompliceres tingene af de subkulturer og politiske partier, som findes på begge sider. Hamas vandt det sidste valg, må derfor anerkendes, men det bliver det ikke af mange lande, da det betragtes som en terrororganisation. Faktisk er Fatah også meget større.
USA har jo hidtil støttet Israel, men det ser ud, som om Obama lurepasser noget for tiden. Det er en betændt byld for hele verden, fordi det er brændpunktet for øst/vest-holdninger lige nu, og det betyder en helt masse for det, vi kalder Det Arabiske Forår. Men Obama har sandsynligvis sine betænkeligheder ved for ensidigt at vise sin støtte til Israel. USA - og også alle vi andre, er alt for afhængige af de arabiske lande, på grund af olien og på grund af de nuværende økonomiske forhold, så det skulle nødigt blive nødvendigt for USA at blande sig i de politiske forhold i Arabstaterne. Selv om mange mener, at bl.a. Syrien er blevet ladt i stikken.
 
Men hvornår/hvor - og med hvilken begrundelse bør USA - og/eller EU blande sig i mellemøstkonflikterne???
 
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar