lørdag den 3. november 2012

Grønland - Danmarks stedbarn?

http://politiken.dk/politik/ECE1801152/storpolitisk-spil-er-i-gang-om-groenlands-raastoffer/?ref=nyhedsbrev_politiken-morgen


Grønland og Danmark har et rigsfællesskab, som vi alle ved. Vi ved også, at Grønland har fået selvstyre, og dermed gradvis større selvbestemmelse.

Imidlertid står Grønland i nogle presserende problemstillinger, som Danmark nok skulle blande sig noget i. Dels fordi vi SKAL iflg. rigsfællesskabets aftaler, og dels fordi Danmark har kæmpe interesser på spil. I Grønland bor der kun ca. 57.000 mennesker. Og p.g.a. landets størrelse er det udelukket, at der kan være et retsvæsen, forsvar, politi, som landet selv dækker, og derfor er det da også Danmarks forpligtelse at opretholde disse dele.

I øjeblikket forhandler Grønland med Kina om at Kina skal financiere anlæggelsen af en jernmine, som et britisk selvskab vil stå for. Til ingens overraskelse har Kina stor interesse i at få sparket en kæmpestor fod indenfor i Grønland. I første omgang i anlæggelsen, og dermed andel i udbyttet, af en jernmine ved Nuuk, men i næste omgang er der mange andre råstoffer - og ikke mindst olien - som kunne komme Kina til gode.

Hvorfor hører vi så godt som intet om, hvor Danmark står i denne sag? Det er da ellers en sag af temmelig stor økonomisk, rets- og sikkerhedspolitisk interesse. Hvorfor er Danmark, eller evt. EU ikke mere ihærdige med at være med i beslutningen om anlæggelsen af miner, og i øvrigt af udvindelsen af råstoffer i Grønland? Visse røster hævder, at der ikke er nogen i EU, der har råd til at skyde et tocifret milliardbeløb i anlæggelsen af en jernmine med fabrikker, vejanlæg osv.

JEG forstår det ikke. Siden finanskrisen begyndte i 2008 har det samlede  EU skudt 53 tusind milliarder i bankpakker. Måske kunne det nytte noget at skyde penge i udvinding af råstoffer i Grønland.

Men det ser ud, som om Danmark har sovet i timen! Og at Kina løber af med sejren. Og hermed får Danmark et stort forsvarsprojekt og retsprojekt at skulle bekoste i Grønland, for det er iflg rigsfællesskabsaftalen Danmarks område at sørge for det stadigvæk. Og selv om der ikke er nogen, der forestiller sig en invasion af kinesere i Grønland, er et retssystem særdeles påkrævet - både for grønlænderne selv, samt for de britere og kinesere, som kommer til at arbejde med og i minen fremover.

Måske skulle Danmark være "på forkant" med udviklingen, og sørge for en "fremtidssikring" af Grønland, og dermed tage sin del af ansvaret for den globale sikkerhed på sig. For der bliver uden tvivl slåskamp om udvinding af råstofferne under alle omstændigheder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar